Edebiyat

Edebiyat Edebi türler nelerdir?
0

Edebi tür nedir? Edebi türlerini ikiye ayırmak mümkündür. Birincisi nazım, ikincisi nesirdir. Nazım belli bir…