Malazgirt Savaşı: 26 Ağustos 1071’de Malazgirt Ovası’nda meydana gelmiş, Selçuklu Sultanı Alparslan ve Doğu Roma İmparatoru Romen Diyojen arasında gerçekleşmiş, Anadolu’nun Türkler’e yeni yurt olmasını sağlamış olan meydan savaşıdır.

Malazgirt savaşı’nın nedenleri nelerdir?

 1. Tuğrul Bey ve Alp Arslan’ın Anadolu’ya sürekli akınlar yaptırmaları ve bunu devlet politikası haline getirmeleri
 2. Selçukluların göçebe halde yaşayan Oğuzları Anadolu’ya gönderme isteği
 3. Romen Diyojen’in Türkleri Anadolu’dan çıkarmayı daha sonra da İslam ülkelerini ele geçirmeyi h ayal etmesi
 4. Türklerin Anadolu’yu kendilerine yurt edinmek istemeleri
 5. Bizans’ın Pasinler savaşındaki mağlubiyetlerinin acısını çıkarma isteği
 6. Türkmen baskıları

Malazgirt savaşı’nın sonuçları nelerdir?

 1.  Malazgirt zaferi Türklere yeni bir yurt ve yeni bir tarih hazırlamıştır. (Türkiye Tarihi)
 2. Savaşı kazanan Türkler, ikinci bir vatana sahip oldular.
 3. Bizans imparatorluğunun islam dünyası üzerindeki baskısı sona ermiştir.
 4. Anadolu’da ilk Türkmen beylikleri kurulmuştur.
 5. Haçlı seferlerinin başlamasına yol açmıştır.
 6. Ticaret yolları Türklerin kontrolüne girdi. Denizcilik önem kazandı.
 7. Dünya Tarihinde çağ değişiklikleri ve önemli olaylara temel hazırladı.

Malazgirt savaşı’nın önemi

 1. Bizans İmparatoru Romen Diyojen komutasındaki ordu savaşı kaybetti
 2. Savaşta, Bizans ordusunda paralı askerlik yapan Oğuz ve Peçeneklerin yardıkları da belirleyici rol oynadı.
 3. Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı.
 4. Türkler fazla bir direnişle karşılaşmadan Marmara kıyılarına kadar ilerlediler.
 5. Bugünkü Türkiye’nin temelleri atıldı.
 6. Anadolu’da gücü kaybolan Bizans, Balkanlara çekildi.
 7. Abbasi ve İslam dünyası üzerindeki Bizans baskıları kayboldu.