Haberler

Ayların gün sayıları neden farklıdır?

Ayların gün sayıları neden farklıdır?

Romalılar milattan 758 yıl önce 10 aylık takvim uygulamasına başlamıştır. Bu ilk orijinal Roma takviminde aylar, gündüz ve gecenin eşit olduğu, binlerce senedir yaşamın başlangıç zamanı olarak kabul edilen Mart ayından adım atmak suretiyle, Martius (Mart), Aprilis (Nisan), Maius (Mayıs), Junius (Haziran), Quintilis (Temmuz), Sextilis (Ağustos), September (Eylül), October (Ekim), November (Kasım) ve December (Aralık) idi.

Her Ayın Gün Sayıları Neden Farklıdır?

Bu ay adlarından Quintilis’den (Temmuz), December’a (Aralık) kadar olanlar 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 rakamlarının Romalılarca söyleniş şekliydi. Yani Mart başlangıçlı takvime göre bu aylar senenin 5’inci, 6’ncı, 7’nci, 8’inci, 9’uncu, ve 10’uncu aylarıydılar. Bu 10 aylık takvim geride hesaba katılmamış daha 60 gün bırakıyordu. Yedek olarak bırakılan bu 60 gün problem yaratınca, Janarius (Ocak) ve Februarius (Şubat) adları ile iki ay daha ilave edilerek takvim tamamlandı. Yani senenin ilk ayı Martius (Mart), son ayı ise Februarius (Şubat) oldu.

Asırlar sonrasında milattan 46 yıl önce Roma İmparatoru Julius Caesar (Sezar), muhtemelen politik sebeplerden takvimde bazı değişimler yapmış oldu. On bir ayı 30 ve 31 gün olarak iki şekilde düzenledi, senenin son ayı olan Şubat’a 29 gün verdi, her dört senede bir Şubat’a bir gün ilavesini kabul etti. Ancak sonrasında Janairus’u (Ocak) senenin ilk ayı olarak duyurdu. Böyle olunca da, her 4 yılda bir eklenecek bir günün, yeni durumda senenin ikinci ayı konumuna gelmesine karşın Februarius’a (Şubat) eklenilmesine devam edildi.

Julius Caesar’in beklenmeyen ölümünden (Sen de mi Brütüs vakası!) sonrasında, Romalılar bu fazlaca sevdikleri imparatorlarının anısına Quintilis (Temmuz) ayının adını July olarak değiştirdiler.

Ondan sora tahta çıkanlardan, Augustus kendi şerefine, Sextilis (Ağustos) ayının adını kendi adı ile değiştirerek, bu aya August adını verdi. Ama ortaya başka bir mesele çıkmıştı. Sezar’ın ayı 31 gün, Augustus’un ayı ise 30 gün çekiyordu. Sorunu gene imparatorun kendisi çözdü ve aslına bakarsanız 29 gün olan Şubat’tan bir gün daha alarak Ağutos’a ekledi. Böylece iki ay da eşitlenmiş oldu.

İşte size takvimin, niçin 12 ay bulunduğunun, ayların isimlerinin iyi mi konduğunun ve niçin değişik sayıda günlerden meydana geldiklerinin, dört yıl sonrasında eklenecek artık günün niçin senenin sonuncu değil de, alakasız bir halde ikinci ayına eklendiğinin hikayesi.

Ayların günleri niçin 28, 30, 31 gibi farklı?

M.Ö.46 yılında büyük Roma imparatoru Julius Caesar (Sezar) politik nedenlerden dolayı takvim ile uğraşmaya ve değişiklik yapma yoluna gitti. 11 adet ayı (Şubat hariç) 30 ve 31 günlük periyotlar olarak belirledi. Yılın son ayı olan Şubat’a ise geriye kalan 29 günü verdi. Her dört yılda bir de Şubat ayına bir gün eklenmesine ve 30 gün çekmesine karar verip bu şekilde durumu tescilledi.

Sezar daha sonra bir değişikliğe daha gitti. Yılın ilk ayını Mart ayından Ocak ayına aldı. Bu durumda dahi 4 yılda bir eklenecek olan günün Şubat ayına eklenmesine devam edildi bu konuda bir değişiklik yapılmadı. Sezar öldükten sonra ise onu çok seven Roma halkı bir aya onun ismini vermek istediler ve Roma dilinde beşinci anlamına gelen Quintilis yani Temmuz ayının adını Sezar‘ın diğer adına ithafen July olarak değiştirdiler.

Arkadaşlarınla paylaşır mısın?

Ayların gün sayıları neden farklıdır? hakkındaki aklınıza takılan soruları aşağıdan öğretmen ve öğrencilere sorabilir, Ayların gün sayıları neden farklıdır? için bilgi alabilirsiniz..

Ayların gün sayıları neden farklıdır? Hakkında 1 Yorum:

Yorumlarını paylaşır mısın?

css.php