Tarih

Müslüman Bilim Adamları ve Buluşları

Müslüman Bilim Adamları ve Buluşları

Müslüman Bilim Adamları Mucitlerin icatları ve buluşları. Müslümanların mucitlerin dünyayı değiştiren keşifleri ve yenilikleri. İslam Tarihinde bilim adamı sayısı batılı bilim adamlarından daha fazladır . Buna rağmen bizler ne yazık ki çok azını bugün bilir ve tanırız, hatta çoğunu tanımayız. Öğrencilerimizin bunları kısaca da olsa tanıması ve bilmesi hem okulda, hem de hayatta genel kültürleri artacağından, kendilerine olan güvenlerini geliştireceğinden onlara fayda sağlayacaktır. Biz en fazla bilinen Müslüman Bilim adamlarınızı sizlere tanıtalım istedik.

Ameliyat ve Cerrahi alanındaki Müslüman Bilim Adamları Buluşları

 • Ali Bin Abbas (? – 994) 1000 sene önce ilk kanser ameliyatını yapan müslüman bilim adamıdır.
 • Ebu’l Kasım El Zehravi’nin (936 -1013) bulduğu ameliyat yöntemleri ve 200 civarında alet hâlâ kullanılmakta.
 • Ammar (11. yüzyıl) ilk katarak ameliyatını kendine has biçimde yapan alimdir.
 • İbni Ebi Useybia (1203 – 1270) tıp tarihi hakkında eşsiz bir eser veren doktordur.
 • Sabuncu Oğlu Şerefeddin (1386 – 1470) Fatih devrinin ünlü doktor ve cerrahlarındandır.

Anatomi Alanındaki Müslüman Bilim Adamları Buluşları

 • Ali Bin Abbas (? – 994) kılcal damar sitemini ilk defa ortaya atan bilim adamıdır. Eski çağın en büyük hekimlerinden olan Hipokrates’in (Hipokrat) doğum olayı görüşünü kökünden yıkmıştır.
 • İbn’ün Nefis (1210 – 1288) küçük kan dolaşımını bulan ünlü bir islam alimidir.
 • İbrahim Hakkı Erzurumi (1703 – 1780) en ünlü eseri Marifetnâme’de insan fizyolojisi ve anatomisinden bahseden büyük bir mutasavvıftır.

Astronomi Alanındaki Müslüman Bilim Adamları Buluşları

 • Maaşallah (? – 815) meşhur islam astronomlarındandır.
 • Battani (858 – 929) dünyanın en meşhur 20 astrononumdan biridir.
 • Ebu’l Vefa (940 – 998) meşhur bir astronomi bilginidir.
 • İbni Yunus (? – 1009) Galileo’dan önce sarkacı bulan astronomdur.
 • Beyruni (973 – 1051) dünyanın döndüğünü ilk bulan bilim adamıdır.
 • Cabir Bin Eflah (12. yüzyıl) ortaçağın en büyük astronomlarındandır.
 • Necmeddinü-l Mısri (13. yüzyıl) çağının ünlü astronomlarından.
 • Bitruci (13. yüzyıl) Kopernik’e yol açan, öncülük eden astronomi bilim adamıdır.
 • Kadızade Rumi (1337 – 1430) çağını aşan büyük bir astronomi bilgini. Türklerin ilk astronomudur.
 • Şemsettin Halili (? – 1397) büyük bir astronomi bilginidir.
 • Uluğ Bey (1394 -1449) çağının en büyük astronomu, ünlü bir alim ve hükümdardı.
 • Ali Kuşçu (? – 1474) ünlü bir Türk astronomi bilginidir.
 • Takiyyüddin Er Raşit (1521 – 1585) İstanbul Rasathanesi’ni ilk kuran, çağından çok ileride ve asrın önde gelen astronomi alimidir.
 • Astronomi alanındaki  diğer meşhur İslam Alimleri: Muhammed Bin Musa (9. yüzyıl), Dinaveri (815 – 895), Sabit Bin Kurra (? – 901), Macriti (? – 1007), Zerkali (1029 – 1087), İbni Rüşd (1126 – 1198), Nasirüddin Tusi (1201 – 1274), Kazvini (1203 – 1283), Kemaleddin Farisi (? – 1320), Seyyid Ali Reis (? – 1562)

Atom Alanındaki Müslüman Bilim Adamları Buluşları

 • Cabir Bin Hayyan (721 – 805) atom bombası fikrinin ilk mucididir. Maddenin en küçük parçası atomun parçalanabileceğini bundan 1200 sene önce söylemiştir.
 • Mevlana Celaleddin Rumi (1207 – 1273) “Eğer bir zerreyi (atomu) kesersen, ortasında bir güneş ve güneş etrafında durmadan dönen gezegenler bulursun.” diyerek, atoma işaret etmiştir.

Coğrafya ve Jeoloji Alanındaki Müslüman Bilim Adamları Buluşları

 • İmam-ı Azam Ebu Hanife (? – 767) “El-Muvafekat” adlı eserinde yeryüzünü bir top gibi yuvarlak kabul etmiştir.
 • Muhammed Bin Musa (9. yüzyıl) dünyanın çevresini ölçen 3 kardeşten biri.
 • Ebu Maşer (785 – 886) med-cezir (gel-git) olayını ilk keşfeden bilgindir.
 • İbni Havkal (10. yüzyıl) 10 asır önce ilmi değeri yüksek bir coğrafya kitabı yazmıştır.
 • İstahri (10. yüzyıl) minyatürlü coğrafya kitabı yazan bir bilgin.
 • Mes’ûdi (? – 956) kıymeti ancak 18. ve 19. yüzyıllarda anlaşılan büyük coğrafyacı. Mesudi günümüzden 1000 sene önce depremlerin oluş sebebini açıklamıştır. Ayrıca eserlerinden yel değirmenlerinin de müslümanların icadı olduğu anlaşılmıştır.
 • Beyruni (973 – 1051) Ümit Burnu, Amerika ve Japonya’nın varlığından bahseden ilk bilim adamıdır. Amerika kıtasının varlığını Kristof Colomb’un keşfinden 500 sene önce bildirmiştir. Jeoloji ve coğrafya alanlarında eserler yazmış, çağın en büyük alimidir.
 • İbn-i Rüşt (1126 – 1198) “Coğrafya” adlı eserinde: “Bilginler arasında yeryüzünün bir küre şeklinde olduğu konusunda ittifak vardır” demiş ve eserleri yüzyıllarca Avrupa’da okutulmuştur.
 • Coğrafya ve jeoloji alanındaki  diğer İslam Alimleri: Sabit Bin Kurra (? – 901), İbni Sina (980 – 1037), Kazvini (1203 – 1283), İbni Macit (15. yüzyıl), Katip Çelebi (1609 – 1657)

Arkadaşlarınla paylaşır mısın?

Müslüman Bilim Adamları ve Buluşları hakkındaki aklınıza takılan soruları aşağıdan öğretmen ve öğrencilere sorabilir, Müslüman Bilim Adamları ve Buluşları için bilgi alabilirsiniz..

Yorumlarını paylaşır mısın?

css.php