Fen Bilgisi

Elementler ve elementlerin sınıflandırılması

Elementler ve elementlerin sınıflandırılması

Element nedir?: Maddenin temel birimi atomlar. Tek bir cins atomdan oluşmuş, kimyasal tekniklerle ayrıştırılamayan ya da farklı maddelere dönüştürülemeyen saf maddelereyse “element” adı veriliyor.

Elementler, fiziksel ve kimyasal özelliklerinin daha kolay incelenebilmesini sağlamak amacıyla 4 gruba ayrılmıştır. Bunlar metaller, ametaller, yarı metaller ve soygazlardır.

Metaller: Doğada bulunan elementlerin çoğunluğu metaldir. Örneğin; Berilyum (Be), Sodyum (Na), Magnezyum (mg), Alüminyum (Al), Potasyum (K), Kalsiyum (Ca), Cıva (Hg), Çinko (Zn) gibi.

Metallerin genel özellikleri nelerdir?

 • Tel ve levha haline getirilebilir.
 • Isı ve elektriği iyi iletir.
 • Parlaktır.
 • Oda koşullarında katıdır.(Cıva hariç)
 • Atomik yapıdadır
 • Kendi aralarında bileşik yapmazlar, alaşım oluştururlar.
 • Ametallerle iyonik bağ yapar
 • Bileşik yaparken elektron vererek + yüklü (Katyon) oluşturur.
 • Son yörüngelerindeki elektron sayısı (değerlik elektron sayısı) 1,2 veya 3 tür.
 • Vurulduklarında çın sesi çıkarır.
 • Haddelenebilir, şekil verilebilir.
 • Periyodik cetvelin sol tarafında yer alırlar.

Ametaller: Elementlerin yaklaşık 20 tanesi ametaldir. Örneğin; Hidrojen (H), Azot (N), Klor (Cl), Fosfor (P), Karbon (C), Oksijen (O), Brom (B), Kükürt (S) gibi.

Ametallerin genel özellikleri nelerdir?

 • Tel ve levha haline getirilemez.
 • Isı ve elektriği iyi iletmez.
 • Mattır.
 • Oda koşullarında katı, sıvı ve gaz haldedir.
 • Molekül yapıdadır.
 • Kendi aralarında kovalent bağlı bileşik yaparlar.
 • Metallerle iyonik bağ oluşturur, elektron alarak – yüklü (Anyon) oluşturur.
 • Son yörüngelerinde 5,6 veya 7 elektron bulundurur.
 • Periyodik cetvelin sağ tarafında bulunmaktadır.

Yarı Metaller: Bu elementler metal ve ametal arasında bir geçiş özelliği taşırlar. Hem metalik hem de ametalik özellikler taşırlar.

Yarı metallerin genel özellikleri nelerdir?

 • Bu metaller genellikle kristal yapıda bulunurlar. Isı ve elektrik iletkenlikleri vardır. Ancak ısı ve elektriği metaller kadar iyi iletmezler.
 • Bor, Silisyum ve germanyum bu metallere örnek verilebilir.

Soygazlar: Periyodik tablonun 8A grubunda yer alan elementlerdir. Bu elementlerin atomlarının son enerji düzeyleri doludur. Bu nedenle bu atomlar kararlı yapıdadır.

Soygazların genel özellikleri nelerdir?

 • Oda şartlarında hepsi gaz halindedir.
 • Kararlı yapıya sahiptir, kimyasal reaksiyona girmezler
 • Bileşik oluşturmazlar
 • Tek atomludurlar.
 • Erime ve kaynama noktaları çok düşüktür.
 • Son yörüngelerinde 8 elektron bulundururlar. (Helyum hariç)
 • Işığı geçirirler (Saydamdır)
 • Isı ve elektriği iletmezler.
 • Periyodik sistemin 8A gurubunda bulunurlar.

Periyodik tabloda bir elementin yeri nasıl bulunur?

Bize bir element ve o elemente ait atom numarası verildiğinde kolayca elementin periyodik tablodaki yerinin bulabiliriz. Al13 elementini inceleyelim. 7. Sınıfta öğrendiğimiz 2)8)8) kuralını uygulayacak olursak;
Al13 : 2)8)3) şeklinde elektron dizilimini açmış oluruz. Elektron dizilimine baktığımız zaman Al elementinin 3 katmanı (yörünge) olduğunu görürüz ki bu Al elementinin 3. Periyotta olduğu anlamına gelir. Son katmanda 3 elektron vardır ve bu da 3A grubunda olduğunu gösterir.
Yani Al elementi 3. Periyot 3A grubundadır.

Örnek: Aşağıdaki örnekleri inceleyelim.
Li3 : 2) 1) 2. periyot 1A grubu
K19 : 2) 8) 8) 1) 4. periyot 1A grubu
Ne10 : 2) 8) 2. periyot 8A grubu
NOT: He2 elementinin elektron dizilimi yapıldığında 1. Periyot 2A grubundaymış gibi olur fakat aslında He2 8A grubunda bulunan bir soy gazdır.

Arkadaşlarınla paylaşır mısın?

Elementler ve elementlerin sınıflandırılması hakkındaki aklınıza takılan soruları aşağıdan öğretmen ve öğrencilere sorabilir, Elementler ve elementlerin sınıflandırılması için bilgi alabilirsiniz..

Elementler ve elementlerin sınıflandırılması Hakkında 1 Yorum:

Yorumlarını paylaşır mısın?

css.php