Tarih

Malazgirt savaşı’nın sonuçları ve önemi

Malazgirt savaşı’nın sonuçları ve önemi

Malazgirt Savaşı: 26 Ağustos 1071’de Malazgirt Ovası’nda meydana gelmiş, Selçuklu Sultanı Alparslan ve Doğu Roma İmparatoru Romen Diyojen arasında gerçekleşmiş, Anadolu’nun Türkler’e yeni yurt olmasını sağlamış olan meydan savaşıdır.

Malazgirt savaşı’nın nedenleri nelerdir?

 1. Tuğrul Bey ve Alp Arslan’ın Anadolu’ya sürekli akınlar yaptırmaları ve bunu devlet politikası haline getirmeleri
 2. Selçukluların göçebe halde yaşayan Oğuzları Anadolu’ya gönderme isteği
 3. Romen Diyojen’in Türkleri Anadolu’dan çıkarmayı daha sonra da İslam ülkelerini ele geçirmeyi h ayal etmesi
 4. Türklerin Anadolu’yu kendilerine yurt edinmek istemeleri
 5. Bizans’ın Pasinler savaşındaki mağlubiyetlerinin acısını çıkarma isteği
 6. Türkmen baskıları

Malazgirt savaşı’nın sonuçları nelerdir?

 1.  Malazgirt zaferi Türklere yeni bir yurt ve yeni bir tarih hazırlamıştır. (Türkiye Tarihi)
 2. Savaşı kazanan Türkler, ikinci bir vatana sahip oldular.
 3. Bizans imparatorluğunun islam dünyası üzerindeki baskısı sona ermiştir.
 4. Anadolu’da ilk Türkmen beylikleri kurulmuştur.
 5. Haçlı seferlerinin başlamasına yol açmıştır.
 6. Ticaret yolları Türklerin kontrolüne girdi. Denizcilik önem kazandı.
 7. Dünya Tarihinde çağ değişiklikleri ve önemli olaylara temel hazırladı.

Malazgirt savaşı’nın önemi

 1. Bizans İmparatoru Romen Diyojen komutasındaki ordu savaşı kaybetti
 2. Savaşta, Bizans ordusunda paralı askerlik yapan Oğuz ve Peçeneklerin yardıkları da belirleyici rol oynadı.
 3. Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı.
 4. Türkler fazla bir direnişle karşılaşmadan Marmara kıyılarına kadar ilerlediler.
 5. Bugünkü Türkiye’nin temelleri atıldı.
 6. Anadolu’da gücü kaybolan Bizans, Balkanlara çekildi.
 7. Abbasi ve İslam dünyası üzerindeki Bizans baskıları kayboldu.

Arkadaşlarınla paylaşır mısın?

Malazgirt savaşı’nın sonuçları ve önemi hakkındaki aklınıza takılan soruları aşağıdan öğretmen ve öğrencilere sorabilir, Malazgirt savaşı’nın sonuçları ve önemi için bilgi alabilirsiniz..

Malazgirt savaşı’nın sonuçları ve önemi Hakkında 6 yorum:

 1. Malazgirt savaşı Büyük Selçuklu Devleti için değerli bir zaferdi. Örnek: 1) Anadolu ekvator üzerinden geçer. 2) Tarım ve hayvancılık için uygun bir iklime sahipti.

 2. Bizans İmparatorluğunun topraklarına yönelen “Türk tehlikesini” ortadan kaldırmak istemesi, Malazgirt Savaşının en kısa ve basit nedenidir. Çünkü bu dönemde Bizans İmparatorluğunun doğu sınırlarında Selçuklu Devleti gittikçe güçlenmekte ve Bizans topraklarını hedef alan Türk akınları Bizansı fazlasıyla uğraştırmaktadır. Büyük Selçuklu Devleti, kuruluşundan itibaren batı yönünde büyük fetih hareketlerine girişmişti. Cihan hakimiyeti anlayışı ve Anadolu’yu bir Türk yurdu haline getirme mücadelesiyle yapılan bu fetih hareketleri sırasında, Selçuklu öncü kuvvetleri Sivas’a kadar ileri hareketlerine devam etmişler ve buradaki Bizans kaleleri ve müstahkem mevkilerini geniş çapta tahrip etmişlerdi.

  Bizans ise bu dönemde, önceden beri var olan iç karışıklıklarla mücadele etmekteydi. Özellikle taht kavgaları yüzünden Bizans eyaletleri ihmale uğramış, devlet düzeni bozulmuştu. İşte böylesi bir kargaşa ortamında, bu kargaşadan kurtulabilmek ümidiyle Bizans İmparatorluğu’na “Romanos Diyojen” (Romen Diyojen) getirildi. Kapodokyalı bir general olan Romanos Dioganes, Ocak 1068’de Bizans tahtına oturduğunda kendisinden beklentiler büyüktü. Başarılı bir asker olması nedeniyle devlet erkânı, Diyojen’in gittikçe etkisini arttıran Türk tehlikesini bertaraf etmesini bekliyordu.

  Bu nedenle eldeki bütün imkanları zorlayarak kısa bir süre içinde bir ordu toparlamak ve Selçuklular üzerine sefere çıkmak, Diyojen’in ilk işi oldu. Ancak 1068 yılının Mart ayında gerçekleşen bu sefer, istenen neticeyi vermedi. İmparator bu kez Sivas ve Malatya’ya iki ordu gönderdi ve kendisi de üçüncü bir orduyla bizzat harekete geçerek Harput’a kadar ilerledi. Ancak bu seferde de hiçbir başarı elde edilemedi. Üstüne üstlük Selçuklu öncü kuvvetleri Konya önlerine kadar ilerledi (1069). Bu başarısız sefer sonucunda da ümidini kaybetmeyen yeni imparator, bu kez doğrudan İran’a ulaşıp merkezlerini ele geçirmek suretiyle Selçuklu problemini kökünden halletmeye karar verdi.

 3. Eylül Akıncı -

  1071 Malazgirt Savaşı nedir? Kimler arasında oldu? İşte Selçuklu Hükümdarı Sultan Muhammed Alparslan’ın, Türklere Anadolu’yu yurt yapan Malazgirt Savaşı ve Malazgirt Zaferi (26 Ağustos 1071) Sultan Alparslan kimdir? Türklere Anadolu’yu yurt yapan 1071 Malazgirt Savaşı’nın nedeni, önemi ve sonuçları nelerdir?.

 4. Vildan Pekuysal -

  Türklerin Anadolu’da ilerleyişleri ve Bizans’ın Türkleri Anadolu’dan atmak isteyişi, Malazgirt Savaşı’na neden olmuştur.

Yorumlarını paylaşır mısın?

css.php