Edebiyat

Sunum nedir? Sunum teknikleri nelerdir?

Sunum nedir? Sunum teknikleri nelerdir?

Bilgileri yenileyen pekiştiren hatırlatan önemli noktaları öne çıkaran bir çalışma sonucunu açıklayan yapılan araştırmaların anketlerin sonuçlarını değerlendiren önemli olay ve olguları dile getirmek üzere yapılan konuşmalara sunum denir.

Sunumun Özellikleri Nelerdir?

 • Gereksiz ayrıntıya girilmemelidir
 • Eldeki teknik malzemeler kullanılmalıdır
 • Önemli noktalara değinilinmelidir
 • Espirili bir anlatım olmalıdır
 • Konu içeriğinin iyi anlaşılabilmesi için günlük yaşamdan basit benzetmeler ve örnekler yapılmalıdır
 • Sunumlar eğitimin her düzeyinde ve mesleki hayatta önemlidir
 • Sunumlarda bilgi doğru ve kolay anlaşılır olmalıdır

Etkili Sunum Teknikleri Nelerdir?

Etkin bir sunum becerisi, üç aşamalı ve planlı bir çalışmayı içerir:

 • Hazırlık/Planlama
 • Sunum/Uygulama
 • Özet/Geribildirim

Hazırlık aşamasında, sunumdan elde edilmesi planlanan amacın belirlenmesi, başarınızı değerlendirecek olan katılımcılar hakkında yaş/cinsiyet, uzmanlık düzeyi, vb. hakkında bilgi edinilmesi, sunumun yapılması planlanan fiziksel ve teknolojik ortamın hazırlanması, sunumun hangi gün ve saatte yapılacağının belirlenmesi, planlı bir biçimde bilgi aktarımının gerçekleştirilebilmesi için sunumun giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinin organize edilmesi ve mümkünse sunumun yapılmadan önce bir kişi/grup önünde prova edilmesi gerekir.

Sunumun uygulanması aşamasında ise, çeşitli yöntemlerle izleyicilerle yakınlık kurulması, kendinizi, amacınızı anlatan bir açılış konuşmasının yapılması, sunumun ana hatlarının açıklanması gereklidir. Sunumun uygulanması sırasında, sunumu yapan bireyin, doğru ses tonunu ve sözcükleri kullanması, vücut dili ile başarılı bir biçimde iletişim kurabilmesi, katılımcıları eyleme geçmeye hazırlaması ve yararlı ve anlamlı görsel materyal kullanması önem arz eder.

Sunum Yapacak Kişinin Özellikleri Nelerdir?

 • Güncel bir konu seçmeli
 • Sunumda farklı kaynaklardan faydalanmalı
 • Sunumdan önce prova yapmalı
 • Ciddi, ağırbaşlı olmalı ve beden dilini iyi kullanmalı
 • Konuşurken ses tonunu iyi ayarlamalı
 • Telaffuzuna dikkat etmeli, sunum sırasında izleyicilerin sorularını kibarca cevaplamalı

Sunumda Hangi Malzemeler Kullanılmalıdır?

Etkili bir sunum, gücünü konu kadar sunumda kullanılan teknik malzemelerden alır. Bu açıdan sunum yapılırken teknik araç gereçten mutlaka yararlanılmalıdır. Çünkü yazı tahtası, çok yapraklı pano, CD, disket, bilgisayar, projeksiyon cihazı, slayt makineleri, mikrofon gibi teknik araçlar ve görsellik konunun anlatılmasında ve anlaşılmasında çok etkilidir. Bu araç ve gereçler;

 • Konuşmaya olan ilgiyi artırır.
 • Dinleyicilerin, verilen bilgileri daha iyi algılamalarını sağlar.
 • Sunumu yapana, anlatımda zaman kazandırır.
 • Sunumdaki monotonluğu kırarak programa renklilik katar.

Sunum için slayt hazırlanırken şunlara dikkat edilmelidir:

 • Başlık slaytı hazırlanmalıdır.
 • Slaytlarda kısa ve öz anlatım tercih edilmelidir.
 • Aynı yazı karakteri kullanılmalıdır.
 • Gerektiğinde şekil, resim, grafik vs. kullanılmalıdır.

Sunum Sırasında Neler Yapılmalıdır?

 •  Sunum sırasında sunumu gerçekleştiren kişi ciddi ve ağır başlı olmalıdır.
 •  Ses tonunu, vücut dilini, jest ve mimiklerini konuya uygun bir şekilde kullanmalıdır.
 •  Sunumda kullanılan müzik veya film konuya uygun olmalıdır.
 •  Sunumda kullanılan materyallerle konuyu anlatanın sözleri arasında bağlantı olmalıdır.
 •  Sunum sırasında başvurulan slayt tekniğinde kullanılan cümleler etkileyici kısa ve görünecek kadar büyük olmalıdır.
 •  Sunumda kullanılacak anket sonuçları ve grafikler bilimsel olmalıdır.
 •  Sunumu gerçekleştiren kişinin konuya hakim olduğu hissettirilmelidir.
 •  Sunum sırasında dinleyicilerin konuya yoğunlaşması sağlanmalıdır.
 •  Salonda sessiz bir ortamın sağlanması gerekir.
 •  Sunumu yapan kişinin anlaşılması güç ifadelerden ve soyut anlatımdan kaçınması gerekir. Cümleleri net ve herkesçe anlaşılır olmalıdır. Sade ve akıcı bir üslup kullanılmadığı zaman dinleyiciler sıkılır.
 •  Ses sisteminin ve ışığın önceden iyi dizayn edilmesi gerekir. Sunum sırasında teknik arızalara meydan verilmemesi gerekir.
 •  Sunumu sunan kişi işlediği konunun teferruatına girmeden asıl üzerinde durması gereken mevzulara yoğunlaşması gerekir. Çünkü sunumlarda amaç insanları belirli bir fikre yoğunlaştırmak ve bu fikir etrafında bilgilendirmektir.

Sunum Sonunda Neler Yapılmalıdır?

 •  Sunum bittikten sonra dinleyicilerin varsa soruları cevaplanır.
 •  Sunumda anlatılmak istenen fikirler özetle vurgulanarak tekrar edilir.
 •  Tartışmaya meydan vermemek şartıyla dinleyiciler arasında konuya katkıda bulunmak isteyen kişilere kısa bir söz hakkı verilir.

Arkadaşlarınla paylaşır mısın?

Sunum nedir? Sunum teknikleri nelerdir? hakkındaki aklınıza takılan soruları aşağıdan öğretmen ve öğrencilere sorabilir, Sunum nedir? Sunum teknikleri nelerdir? için bilgi alabilirsiniz..

Yorumlarını paylaşır mısın?

css.php