Din Kültürü

Hicri yılbaşı nedir? Hicri yılbaşı duası

Hicri yılbaşı nedir? Hicri yılbaşı duası

Hicri yılbaşı nedir?: Muharrem ayının başlangıcı olan ve bu gece idrak edilen Hicri yılbaşı gecesinde Kur’an-ı Kerim ve ilmihal okunması gerektiğinin altı çizilirken, kaza namazlarının kılınması, ayrıca bir hadise göre Muharrem ayında tutulan orucun en faziletli oruç olduğu vurgulanmıştır. Bu gece için okunacak özel duanın ise bir yıl boyunca kişiyi kaza ve belalardan uzak tutacağı da ifade edilmiştir.

Hicri yılbaşı müslümanlar için milat

Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer’in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali’nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür.

Müslümanlar için bir milat olan hicret; Allah’a ve O’nun Kutlu Elçisi Rahmet Peygamberine gönülden bağlılığın bir ifadesi; hakka, hakikate, ilme, irfana ve medeniyete yapılan yolculuktur.

Hicret, Allah rızası için; anadan, babadan, evlattan, yardan, diyardan, maldan, mülkten hatta candan vazgeçmenin ibretli ve meşakkatli bir öyküsü; Yüce dinimizin rahmet yüklü mesajlarını bütün insanlığa ulaştırmak için çıkılan kutlu yolculuğun adıdır. Öyle ki tebliğ hicreti doğurmuş, hicret ise tebliği yoğurmuştur. Kısaca hicret Müslümanlar için bir milattır.

Hicret, Allah yolunda fedakârlığın, yardımlaşmanın kardeşliğin zirvesidir..

Hicri yılbaşında hangi dualar okunmalı?

Hicri yılbaşı namazı: Hicri yılbaşı zamanında iki rekat şükür namazı kılınır. İki rekatta bir selam verilerek kılınan namazın her rekatinde; 7 Fâtiha-i Şerîfe, 7 Âyetü’l-Kürsî, 7 İhlâs-ı Şerîf okunur.
Hicri Yılbaşı şükür namazı niyeti; Yâ Rabbî, geçen seneyi benden râzı olarak ayır. Sâdır olan isyânımı (sene içerisinde işlediğim günahları) engin rahmetinle hasenâta (sevâba) tebdîl eyle. Beni hidâyet-i İlâhiyene ve rızâ-yı İlâhîne mazhar eyle.”

Niyet edildikten sonra namaza başlanır. Namazdan bitince, mümkünse en az 11 kere Kelime-i Tevhîd: “Lâ İlâhe illAllâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümît, ve hüve hayyün lâ yemût, biyedihi’l-hayr, ve hüve alâ külli şey’in kadîr.” 11 kere istiğfâr-ı şerif: “Estağfirullâh-el azîm ve etûbü ileyk”, 11 kere salevât-ı şerîfe: “Allahümme salli alâ seyyidine Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed” okunur ve duâ edilir.

Hicri yılbaşı duası: “Bir kimse, Muharrem ayının ilk günü, aşağıdaki duâyı 3 defa okursa, Allahü teâlâ o kimseyi, gelecek Muharrem ayına kadar bütün belâlardan emin kılar.”

“Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillahi Rabbil-âlemîn. Ves-salâtü ves-selâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allahümme Entel-Ebediyyül-Kadîm. El-Hayyül-Kerîm. El-Hannânül-Mennân. Ve hâzihî senetün cedîdetün, es’elüke fîhel’ısmete mineş-şeytânir-racîm, vel-avne alâ hâzihin-nefsil-emmâreti bis-sûi vel-iştigâle bimâ yukarribünî ileyke, yâ zel-celâli vel-ikrâm, bi-rahmetike yâ erhamer-râhimîn. Ve sallallahü ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve Ehli beytihî ecmaîn.”

Hicri yılbaşı duasının Türkçesi
“Besmele”, “hamdele” ve “salvele”den sonra, “Ey Allah’ım! Sen Ebedî ve Kadîmsin, varlığı, hayatı devamlı olan, kullarına keremi ziyâde, merhameti, nimetler bağışlaması sonsuz, yalnız Sensin Allahım! İşte bu yeni yıldır ki, ben, bu yıl boyunca, huzûrundan kovulmuş şeytandan korumanı ve daima kötülüğü emreden nefsime galip olmam için yardımını ve beni Sana yaklaştıran işlerle meşgûl olmamı senden dilerim ey celâl ve ikram sâhibi Allahım. Ey merhametlilerin en merhametlisi, rahmetinle muâmele eyle.”

Arkadaşlarınla paylaşır mısın?

Hicri yılbaşı nedir? Hicri yılbaşı duası hakkındaki aklınıza takılan soruları aşağıdan öğretmen ve öğrencilere sorabilir, Hicri yılbaşı nedir? Hicri yılbaşı duası için bilgi alabilirsiniz..

Yorumlarını paylaşır mısın?

css.php