Din Kültürü

Hz. İdris’in Hayatı

Hz. İdris’in Hayatı

Hz. İdris‘in gerçek adı Hanuh’tur. Hz. Şit’in en büyük torunudur. Çok okuyan ve bilgi sahibi olan bu peygambere Kuran’da İdris lakabı verildiği için bu adla tanınmıştır. Genç yaşlarında Allah tarafınca kendisine peygamberlik, saltanat ve hikmet verildiği için üç nimet verilen anlamına gelen “müselles bin nimet” denilmiştir. Babasının adı Yerd’dir. Babil’de doğduğu tahmin edilir. Ayrıca Hz. Adem’in de büyük torunudur. Çok sayıda çocuğu dünyaya gelmiştir. Oğullarından Metüselah en bilinenidir. Çünkü bu oğlu peygamber efendimizin ruhuna babasıyla beraber batıp çıkan kullardandır. İdris Aleyhisselam, Adem’in oğlu Kabil’in kavmine peygamber olarak gönderilmiştir.

Hz. İdris’in Hayatı Özeti

Dünya’da yaşamış olduğu süre süresince Cebrail Aleyhisselam onu dört kere ziyaret etmiştir. Her gelişinde Allah’ın emirlerini iletmiştir. 120 yıl süresince peygamberlik yapmış olduğu tahmin edilmektedir. Allah tarafınca kendisine bazı kabiliyetler de verilmiştir. Bulutlara hükmedebilirdi. Bir ağaçta kaç yaprak bulunduğunu bilirdi. Kendisinden sonrasında gelecek peygamberleri isim isim sayabilirdi. Peygamberlik zamanında kendisinden sonrasında Hz. Nuh’un geleceğini ve ona inanmaları icap ettiğini söylemişti. Onun zamanında başlamış olacak büyük tufanı da anlatmıştı. Gösterdiği mucizelere karşın insanların bir çok ona inanmadı.

Hz. İdris, yaşamış olduğu dönemde dünya üstünde konuşulan tüm dilleri bilirdi. Her kavme kendi dilinde hitap ederdi. Matematik ve astroloji iliminden anlardı. Yaşadığı dönemde hocalık da yapmıştır. Yüz kent inşa etmiş. Yerleşim yerlerini dörde bölerek her birine bir vali atamıştır. Kuran-ı Kerim’de aktarılanlara göre ölmemiştir. Dünya’dan ayrılma vakti ulaştığında Allah’ın hikmetiyle göğe yükseltilmiştir. Hem hocalık hem terzilik yapmıştır. Antik Yunan süreci filozofları, bildikleri tüm matematik ve astronomi bilgilerini Hz. İdris’in kitaplarından öğrenmiştir. Kur’an’da dört kere adı geçer. Her ayette sabırlı ve çalışkan oldukları, Allah’ın sevgisine mazhar olan kullardan olduklarından bahsedilmektedir.

Hazreti İdris (A.S) Mesleği

Hazreti İdris çok iyi bir terzi idi. İnsanlık tarihinde ki terzilik mesleği Hz. İdris ile başladığı bilinmektedir. Ayrıca Hz. İdris terziliğin yanı sıra astronomi ve matematikle de uğraşmış bir peygamberdir. Yazının gelişimine de büyük katkı da bulunmuştur.

Hz. İdris Kıssası, Mucizeleri

Kur’an-ı Kerîm’de adı geçen peygamberlerden biri. Peygamberler silsilesininin ikinci halkasında bulunan İdris (a.s.) Kur’an-ı Kerîm’de adı geçmeyen Şit (a.s)’den sonra peygamber olmuştur. İdris (a.s) rivayetlere göre, beyaz tenli uzun boylu, geniş göğüslü, gür sakallı idi. Yürürken adımını kısa atar, önüne bakarak yürürdü. İlk kez astronomi ve hesap ilmini, geçmiş zamanların ilimlerini öğrenen İdris (a.s)’dır. Hz. İdris kavmini putlara tapmaktan şeytana ve Kabiloğullarına tarafgir olmaktan alıkoymuş, kendisine inanan az bir toplulukla Kabiloğullarıyla savaşmış ve onların bir çoğunu esir almıştır (bk. İbnu’l-Esir, el-Kamil, l, 62, 63). Hz. Peygamber (s.a.s) Miraç gecesinde semada Hz. İdris ile karşılaşmış, Cebrail (a.s)’a “bu kimdir” diye sormuş. Cebrail (a.s) “Bu İdris (a.s)’dır. Ona selam ver” deyince, Hz. Peygamber ona selam vermiştir. Hz. İdris selama mukabele ederek “hoş geldin safa geldin salih kardeş salih peygamber” diyerek hayır dua etmiştir (Buharî, Enbiya, 5).

Kur’an-ı Kerîm’de yer alan İdris (a.s) hakkında dört ayet-i kerime vardır. Bunlardan ilk ikisi şu şekildedir: “(Ey Muhammed)! Kitapta İdris ‘e dair söylediklerimizi de an. Çünkü o, dosdoğru bir peygamberdi. Onu yüce bir yere yükselttik” (Meryem, 19/56-57). İdris (a.s) hakkında nazil olan diğer iki ayet-i kerime şu anlamdadır: “(Ey Muhammed)! İsmail, İdris, Zü’l-kifl hakkında anlattığımızı da an; onların her biri sabredenlerdendi. Onları rahmetimize kattık. Doğrusu onlar iyilerdendi” (el-Enbiya, 21 /85-86). İdris (a.s) hakkında indirilen bu ayetlerden onun; peygamber, dosdoğru, yüce bir mevkie yükseltilmiş, sabırlı, Allah’ın rahmetine kavuşmuş ve iyilerden olmak gibi niteliklere sahip olduğu görülmektedir. İdris (a.s)’e otuz sahife indirilmiştir. Rivayete göre, ilk defa yazı yazan ve elbise dikip giyen odur. Ondan önce insanlar, hayvan derisi giyerlerdi. Ayrıca üçyüz altmış sene ömür sürdüğü de söylenmektedir. İdris (a.s)’e göklerin sırları açılmış olup Allah Teala onu diri olarak göğe kaldırmıştır (Fif Abdu’l-Fettah Tabbar Me’al-Enbiya, l, 842).

Hz. İdris’in Hikmetli Sözleri

İdrîs -aleyhisselâm-, kavmine hikmetli sözler ile nasihatlerde bulunurdu. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • “Akıllı kimsenin mertebesi yükseldikçe tevâzûu artar.”
 • “Akıllı kimse, başkasının aybına bakmaz! Kişinin aybını yüzüne vurmaz! Malı çoğaldıkça, mağrûr olup ahlâkını bozmaz!”
 • “Nefsini temiz tutmayanın, aklı yok demektir!”
 • “Âhiret ile dünyâ sevgisi aslâ bir arada bulunmaz!”
 • “Duâ ettiğiniz zaman niyetiniz hâlis olsun!”

Hz. İdris hakkında bilgiler

 1. Mürsel bir peygamberdir.
 2. Kendisine otuz suhuf inmiştir.
 3. Yıldız ilmini o geliştirmiştir.
 4. İlk yazı yazan odur.
 5. Terzilik sanatını o bulmuştur.
 6. Cihat için harp aletleri keşfetmiştir.
 7. Allahü tealanın ismini ve dinini yaymak için ilk defa cihat etmiştir.
 8. Harpte kafirleri esir almak ondan kalmıştır.
 9. Elibise giymek onun adetidir

Arkadaşlarınla paylaşır mısın?

Hz. İdris’in Hayatı hakkındaki aklınıza takılan soruları aşağıdan öğretmen ve öğrencilere sorabilir, Hz. İdris’in Hayatı için bilgi alabilirsiniz..

Hz. İdris’in Hayatı Hakkında 3 yorum:

Yorumlarını paylaşır mısın?

css.php