Felsefe

İmmanuel Kant kimdir? Immanuel Kant hayatı ve eserleri

İmmanuel Kant kimdir? Immanuel Kant hayatı ve eserleri

Immanuel Кant, 22 Nisan 1724-12 Şubat 1804 (Königsberg) tarihleri arasında yaşamış olan Alman filozoftur. Alman felsefesinin kurucu isimlerinden biri olmuş ve felsefe tarihini kendisinden sonraki dönemini belirleyici olarak etkilemiştir. 1724 yılında dünyaya gelen Kant, 1804 yılında 80 yaşında iken hayatını kaybetmiştir. Yaşamı boyunca yaptığı çalışmalar ile bir çok eser bırakmıştır. Yaptığı çalışmalar günümüzde de hala kendisinden bahsedilerek kullanılmakta ve kendisinden sonrakilere bilgi kaynağı olmayı başarmıştır. Eserlerinin yanında, günümüzde kendisinden bahsedilmeyi başaran bir çok özlü sözleri de bulunmaktadır.

Immanuel Kant kimdir?

Immanuel Кant, 22 Nisan 1724-12 Şubat 1804 (KönigsЬeɾg) tarihleɾi arasında yaşamış olan Alman filozoftur. Alman felsefesinin kurucu isimlerinden biri olmuş ve felsefe talihini kendisinden sonraki dönemini belirleyici olarak etkilemişti.

İmmanuel Kant’ın hayatı

Kant, 22 Nisan 1724 yılında Könisgberg’de doğdu. Çocukluk yıllarında geleneklere, inançlara aşırı bağlı olan ailesinden etkilendi. 1732’de verildiği Collegium Friedericianum’da dinsel ilkelere dayalı bir öğrenim gördü. 1740’ta Könisberg Üniversitesi’ne girdi; felsefe ve doğa bilimleri okudu. Orada Wolff’un izleyicilerinden Knutzen’in öğrencisi oldu. Canlı Güçlerin Doğru Değerlendirilmesi Üstüne Düşünceler konulu çalışmasıyla üniversiteyi tamamladı. Bir süre özel öğretmen olarak çalıştıktan sonra 1755’te Könisgberg Üniversitesi’nde aylığı öğrencilerce ödenen öğretim üyeliğine başladı. O yıl Genel Doğa Tarihi ve Gök Kuramı adlı çalışmalarını yayımladı. Çalışmalarının ilkinde Descartes ve Leibniz’in görüşlerini inceleyerek fizik güçlerin matematik ilkelerine göre anlatımı konusundaki kendi görüşlerini ortaya koydu. İkincisinde ise evrenin oluşumunu mekanik kurallara bağlayarak Laplace’ın geliştireceği kuramın temelini atmış oldu. 1770’te Duyu Dünyası ile Düşünce Dünyasının Formu ve İlkeleri Üzerine adlı yapıtı ile çalıştığı üniversitede matematik ve mantık ordinaryüs profesörlüğüne yükseldi. 1781’de Salt Aklın eleştirisini; 1788’de Pratik Aklın eleştirisini; 1790’da da Yargı Gücünün eleştirisini yayımladı. Kant’ın düşünce yaşamı, bu çalışmalarına dayanılarak eleştiri öncesi ve eleştiri dönemi olarak ikiye ayrılıyor. Fizik, matematik, gökbilim ve coğrafyaya eğilen; bunları tarihsel insan düşüncesinin gelişimi açısından açıklayan Kant’ın felsefesinde odak sorun; ahlak, estetik, varlıkbilim, psikoloji, insan, evren, özgürlük, ödev, mantık, metafizik gibi konulara ilişkin düşüncelerinin kaynağının bilgi; ölçüsünün ise akıl oluşudur. Kant bu konuda, İngiliz düşünürü D. Hume’dan esinlendiğini söylüyor. Onun yanı sıra Hutchesen, Shaftesbury ve J. J. Rousseau’dan da etkilenmiştir. Bilgi sorununa yöntem sorunuyla yaklaşmıştır.

İmmanuel Kant’ın Felsefesi

Modern felsefenin gelişim seyrine uygun olarak bilgi kuramını ön plana çıkartmıştır. Кant’ın gözünde bilim, liderleri kesin olan ve yöntemleri, ancak Hume’unki gibi felsefi bir kuşkuculuk benimsendiği zaman sorgulanabilen evrensel bir disiplindir. Bilim yansızdır ve nesneldir.

O, felsefedeki ilk ve temel misyonunun bilimi temellendirmek, daha sonra da ahlakın ve dinin rasyonelliğini savunmak olduğuna inanmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek iςin, hem Descartes’ın rasyonalizminden ve hem de Hume’un empirizminden önemli gördüğü öğeleri alarak, transsendental epistemolojik idealizm diye bilinen kendi bilgi kuramını geliştirmiş, yükselen bilimin felsefi temellerini gösterdikten sonra, özgürlük ve ödev düşüncesine dayanarak Hristiyan ahlakını savunma çabası vermiştir. O, fenomenal gerçeklikle, yani bizim duyular aracılığıyla tecrübe ettiğimiz dünya ile numenal gerçeklik, yani duyusal olmayan ve hakkında bilgi sahibi olunamayacak dünya arasında bir ayrım yapmıştır.

İmmanuel Kant Özlü Sözleri

 • Aklımda merak, şüphe ve saygı uyandıran iki şey vardır: Üzerimde yıldız gibi parlayan cennet ve içimdeki ahlak yasası.
 • Aydınlanma; kişinin kendi aklını kullanmaya cürret etmesidir.
 • Başkalarını kendi amaçlarını gerçekleştirmek için araç olarak görme.
 • Bilgi deneyle başlar ama deneyden doğmaz.
 • Bizler sırlarla dolu bir evrende bir rüyanın rüyasını görmekteyiz.
 • Gerçekte bildiğimiz hiçbir şey yoktur. Bildiğimizi sandığımız şey sadece olaylardır. O olaylar ki, bilmediğimiz bir objeyle asla bilemeyeceğimiz bir süjenin birbirlerine olan ilgisinden doğmuştur.
 • Böcek olmayı kabul edenler, ayaklar altında kalıp ezilmekten yakınmamalıdır.
 • Bütün sahip olduğumuz bilginin tecrübe ile başladığına şüphe yoktur.
 • Dogmalar ve kurallar, insanın doğal yetilerinin akla uygun kullanılışının ya da daha doğru bir deyişle kötüye kullanılmasının bu mekanik araçları, erginleşme ve olgunlaşma için sürekli bir ayak bağı olurlar.
 • Her ne kadar inanmasam da bir tanrının varlığını kabul etmek gerekir.
 • İnanca yer açmak için bilgiyi bir kenara bıraktım.
 • İnsanın yaratıldığı böyle yamuk odundan düzgün hiçbir şey yapılamaz.
 • İnsanlar ışığı görmez, ışıkla görür.

Immanuel Kant’ın Eserleri Nelerdir?

 1. Kritik der reinen Vernunft (Saf Aklın Eleştirisi), 1781
 2. Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik (Gelecekte Bir Bilim Olarak Ortaya Çıkabilecek Her Metafiziğe Prolegomena), 1783
 3. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (Ahlâk Metafiziğinin Temellendirilmesi), 1785
 4. Kritik der praktischen Vernunft (Pratik Aklın Eleştirisi), 1788
 5. Kritik der Urteilkraft (Yargı Gücünün Eleştirisi), 1790
 6. Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft (Salt Aklın Sınırları İçinde Din), 1793
 7. Metaphysik der Sitten (Ahlâk Metafiziği), 1797

Arkadaşlarınla paylaşır mısın?

İmmanuel Kant kimdir? Immanuel Kant hayatı ve eserleri hakkındaki aklınıza takılan soruları aşağıdan öğretmen ve öğrencilere sorabilir, İmmanuel Kant kimdir? Immanuel Kant hayatı ve eserleri için bilgi alabilirsiniz..

İmmanuel Kant kimdir? Immanuel Kant hayatı ve eserleri Hakkında 1 Yorum:

 1. Immanuel Kant başlangıçta fizik ve astronomi alanında yazılar yazdı. 1755 yılında “Evrensel Doğal Tarih ve Cennetlerin Teorisi” adlı eserini yazdı. 1770 yılında Königsberg’de mantık ve metafizik kürsüsüne atandı. 1770’ten sonra Hume ve Rousseau etkisiyle eleştirel felsefesini geliştirdi. 12 Şubat 1804’te Königsberg’de öldü.

Yorumlarını paylaşır mısın?

css.php