Felsefe

Sokrates kimdir? Sokrates’in ahlak felsefesi nedir?

Sokrates kimdir? Sokrates'in ahlak felsefesi nedir?

Sokrates kimdir?

M.Ö. kendisi ve halkının ahlakça olgunlaşması için yaşamını adamış ünlü filozoftur. Bütün insanlık tarihinde saygın sofist olarak kabul edilmektedir. Matematik, geometri, astronomi ve politika bilgisi ile felsefe konularında eğitimler vermiştir.

Sokrates’in hayatı

Sokrates, Atina’nın hemen güneyindeki bir kasabada, MÖ 469 yılında dünyaya gelmişti. Babası Sophoniskos adlı bir taş ustası, annesi de Phainarete adlı bir ebeydi. Hayatının ilk dönemi hakkında pek fazla bir şey bilinmeyen Sokrates, antik kaynaklarda mizacı kötü biri diye anlatılan Ksantippe adlı bir kadınla evliydi. Onun bu evliliğinden üç erkek çocuğu oldu.

Sokrates adının Yunan dünyasında duyulmaya başlamasının, MÖ 432 yılında patlak veren Peleponnes savaşıyla olduğu söylenebilir. Anaksagoras’ın öğrencisi Arkhelaos’un derslerine katılan ama sonradan insani problemlere ilgisiz olduğu gerekçesiyle doğa felsefesinden vazgeçen Sokrates, doğa filozoflarında aradığı, sadece beşeri dünya için değil fakat doğal dünya için de geçerli olacak gerekli açıklamayı bulamamıştı. Sokrates doğa felsefesiyle ilgili hayal kırıklığının ve bu arada Atina’da özellikle moral hayat ve politik düzen bağlamında yaşanan gerileme, hatta kriz ile ilgili birtakım tespitlerin ardından tamamen etiko-politik bir felsefeye yöneldi. Otuz beş yaşından itibaren, esas olarak felsefede kendi kendisini yetiştirme yoluna girdiği, “Atinalıları uyandırıp, hayatın anlamı ve kendileri için gerçekten iyi olan üzerine düşünmeye sevk etmek” diye ifade edilebilecek misyonunu, moral reform projesini olgunlaştırmaya başlamıştır. Gerçekten de Sokrates, hayatının bundan sonraki döneminde, kendini Atinalılarla ama özellikle de gençlerle hayatın anlamı, neyin gerçekten iyi olduğu, insanın gerçek amacının ne olması gerektiği gibi soruların belirlediği genel çerçeve içinde felsefi tartışmalar yaparak bir moral reformu gerçekleştirme çabası içinde olmuştur.

Sokrates’in ölümü

M.Ö. 399 yılında açılan dava ile Yunanistan’a yeni tanrılar getirmeye çalışmakla suçlanmıştır. Bu suçlamalar yüzünden ölüme mahkum edilir. Zehir içerek ölmüştür. Yunan felsefesinin en büyük filozofu Sokrates’in ölümünden sonra, onun anısını canlı tutmak için, eserler kaleme alınmış ve bazı okullar kurulmuştur. Bu okulların arasında Megara, Kinikler, Kirene ve Elis-Eteria okulunu sayabiliriz. Bu okullarda, Sokrates’in düşünceleri geniş bir şekilde anlatılmıştır. Ahlak felsefesinin baş tacı edildiği okullardan Megara, Platon’un Sokrates’den sonra devam ettiği okuldur. Bütün bu okullar, Sokrates’in soylu yaşamını, bu yaşamdan alınacak dersleri ve insan yaşamında felsefenin yerini vurgulamaktadır.

Eski Atina devletinde davalara sayıları davanın önemine göre klanlardan seçilmiş yargıçlar bakardı. Sokrates’in davasına 500 civarında yargıç baktı. Suçlular genelde hitabet yetenekleri ile yargıçları etkileyip beraat ederdi. Bu yüzden ağzı iyi laf yapanlar para karşılığı davalılara savunma yazardı. Sokrates hitabet yerine en iyi bildiği diyalektiği sorgulama yöntemini kullandı. Kendini savunmayı ve yargıçlardan af dilemeyi değil fikirlerini savundu. Ölüm cezasının değiştirilmesini dilemedi. İdamı Atina’nın kutsal günü olduğu için ertelendi. Kendisi zindana atıldı.
Zindanda hiçbir koruma bırakılmamıştı. Öğrencileriyle birlikte sohbet etti. Kaçması teklifini geri çevirdi. Kaçsaydı suçlu ve hain kabul edilecekti. Kaçmadı, ve bitki zehri içirilerek idam edildi. Öldükten hemen sonra Atinalılar yaptıkları hatanın farkına vardılar. Kendisini dava edenlerden birisini yargılayıp idam ettiler diğerini sürgüne gönderdiler. Sokrates’in büstünü yapıp Atina Tapınağına koydular. Davayı izleyen öğrencisi Platon, savunmasını Sokrates’in Savunması adı altında kitaplaştırdı ve bu eser günümüze kadar geldi.

Sokrates’in felsefesi ve görüşleri

Sokrates ahlak felsefesini ciddi ve kapsamlı olarak ele alan ilk kişidir. Sokrates felsefesi bir ahlak, bir yaşama felsefesidir. Bu felsefe insanlara belli ahlak normları sunmaz, belli yaşama yolları göstermez; o hep eleştirerek, belli normlara, yaşama kalıplarına kapanıp kalmayı engelleyen aydınlanmacı tavırlı bir ahlak ve yaşama felsefesi sunar. Sokrates’in ahlak görüşü iki düşünceden ibarettir:

 1. Erdem bir bilgidir.
 2. Kimse bilerek kötülük yapmaz.

Sokrates, insanların yüzlerini ve fiziki yapılarını değiştiremeyeceklerini, fakat ruhlarını ve karakterlerini değiştirip geliştirebileceklerini belirtmiştir. Sokrates, insanların ruhlarında saklı halde bulunan ahlaksal yargıların varlığına inanır. Filozofun görevi, bunu ortaya çıkarmaktır. Bu da ancak eğitimle olur. Sokrates’e göre insanı kötülüğe sürükleyen bilgisizliğidir. “kimse bilerek kötülük yapmaz.” Sözü ile kişinin iyi bir yaşam sürmesini bilgi sahibi olmasına bağlamıştır. Bilgi edinen kişi erdeme sahip olacaktır. Erdem ve bilgi Sokrates’e göre özdeştir. Bilgi edinen kişi eylemlerinde iyiye yönelecek, iyi bir yaşam süren kişi erdem sahibi olacak ve erdem sayesinde de mutluluğa ulaşacaktır. Burada mutluluk ahlakını görmekteyiz. Ahlakın amacı mutluluktur, insanın ulaşmak istediği en yüksek iyi de ancak mutluluktur ve mutluluğun yolu da erdemden geçer. Erdem insanın kendini bilmesiyle ortaya çıkan, yaşamı daha iyi hale getiren ve bizi mutlu kılan bilgidir. Bu nedenle Sokrates “kendini bil” sözünü söylemiştir. Kişi kendisini tanımadıkça, kendisi için neyin iyi, neyin kötü olduğunu bilemez. Sokrates’e göre ahlak; amacı iyi ve iyilik olan bir düşüncedir. Herkes kendi iyiliğini istemektedir. Eylemlerimizin ahlaksal başlangıcı da budur.

Sokrates’in felsefi görüşü

 1. Kendi kendimizi bilmek suretiyle elde edebileceğimiz erdem,
 2. İrademizi erdeme bağlamaktan, ayırmaktan doğan cesaret,
 3. Duygularımızla irademizin bağlanmasından doğan dayanma,
 4. Kendi cinsimizden olanlara karşı ilişkilerimize ait eylemler yani hak,
 5. Tanrı ile birleşen irade yani din,
 6. Kaynaklarını Tanrısal emirler oluşturan kanunlar uyma

Sokrates’in yazılı eseri olmadığı için onun hakkında bilgilerimiz Platon’un diyaloglarındandır. Platon diyaloglarında Sokrates’i konuşturur. (örn; Sokrates’in Savunması adlı yapıtında) Sokrates hakkında edindiğimiz bilgilere göre yaşamı ve düşünceleri arasında çelişki olmadan, ahlaklı bir yaşam sürmüş, kendi doğruları uğruna ölümü de göze almıştır..

Sokrates’in özlü sözleri

 • Kötü insanlar yemek ve içmek için yaşar. İyi insanlar yaşamak için yer ve içerler.
 • Yalnız bir iyi vardır: Bilgi, bir de kötü: Cehalet.
 • Sorgulanmamış bir hayat, hayat değildir.
 • Ben bilmediğimi bildiğim için diğer insanlardan farklıyım.
 • İnsanlar her zaman her yerde acıkmışlardır. Ama her zaman her yerde erdemli olmamışlardır.
 • Kendini bil.
 • Ben bir şey biliyorum, o da bir şey bilmediğimdir.
 • Fazilet ruhun güzelliğidir.
 • Galip asker, hiçbir zaman mağlup askerin üzerine eğildiği zamanki kadar yüksek değildir.
 • Görüp yapan, bilip yapan kadar muvaffak olamadığı gibi, bilip yapan da hissedip yapan kadar muvaffak olamaz.
 • Hayatta gütmemiz lazım gelen biricik gaye ruhumuzu yükseltmektir; düşüncemizin, ahlaki kudretlerimizin ilerlemesini sağlamak, düşüncemizi her an biraz daha aydınlatmak; kendimizi günden güne daha hür ve mükemmel duymaktır.
 • Kimse bile bile kötü değildir, her kötülük bilgi sanılan bir bilgisizlikten gelir.
 • Yeşillikler toprağın çirkinliğini kapattığı gibi, tatlı sözde insanın birçok kusurlarını örter.
 • Kimseye hiçbir şey öğretemem, sadece onların düşünmelerini sağlayabilirim.
 • Bir şeyleri değiştirmek isteyen insan önce kendisinden başlamalıdır.
 • Bir yargıç, iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir.
 • Kadın erkekle bir kez eşit hale getirildi mi, artık ondan üstün olur.
 • Tokgözlülük doğal zenginliktir; lüks ise yapay yoksulluk.
 • Yalnız işsiz olanlar değil, daha iyi işler yapabilecek olanlar da başıboştur.
 • Hayattan uzaklaştığımız ölçüde gerçeğe yaklaşırız.
 • Eğitimin pahalı olduğunu düşünüyorsanız, cehaletin bedelini hesaplayın.
 • İyimser bir insan ayakkabıları çalınınca ayaklarım var ya diyebilen insandır.

Arkadaşlarınla paylaşır mısın?

Sokrates kimdir? Sokrates’in ahlak felsefesi nedir? hakkındaki aklınıza takılan soruları aşağıdan öğretmen ve öğrencilere sorabilir, Sokrates kimdir? Sokrates’in ahlak felsefesi nedir? için bilgi alabilirsiniz..

Sokrates kimdir? Sokrates’in ahlak felsefesi nedir? Hakkında 2 yorum:

 1. Hamide gülnur karagül -

  Gerçekten okunup öğrenilmesi gereken ve öğretilmesi gereken bir kitap. Mutlaka Sokrates okumanızı tavsiye ediyorum.

 2. Heykeltıraş Sophroniskos‘un ve ebe Fenarete‘nin oğlu olan Sokrates, Antik Yunan filozofudur. Yunan felsefesinin kurucularındandır. Özel yaşamına ilişkin çok fazla bir şey bilmediğimiz Sokrates, kendisine üç çocuk veren Ksanthippi ile evlidir. Sokrates, kendisinden önceki filozoflardan farklı olarak doğal dünyayı değil; bizzat insanı incelemiştir. Dolayısıyla Sokrates felsefi ilgisini bilinene yani nesneye değil, bilene yani özneye, daha açık bir ifadeyle insana yöneltmiştir. Sokrates arkasında hiçbir yazılı eser bırakmamıştır. Bu nedenle bugün onun hakkında bilinen her şey öğrencilerinin ve çağdaşlarının onun hakkında yazdıklarından ibarettir. Sokrates, MÖ 399’da dinsiz olduğu ve kentin gençlerinin ahlakını bozduğu gerekçesiyle idama mahkûm edilmiştir.

Yorumlarını paylaşır mısın?

css.php