Ikariam [SOI] TR

Mezopotamya uygarlıkları ve özellikleri nelerdir?

Mezopotamya nedir?

Mezopotamya, Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bölgedir. Mezopotamya Yunancada “nehirler arası” anlamına gelir. Bu bölgenin kuzeyine Yukarı Mezopotamya, güneyine Aşağı Mezopotamya denir. Bu adlandırma nehirlerin akış yönüne göre yapılmıştır.

Mezopotamya uygarlıkları hangileridir?

1) Sümerler (M.Ö. 4000 – M.Ö. 2350)

 •  Asya’dan gelen kavimlerce kuruldu.
 • Çok tanrılı dinlere inandılar.
 • Şehir devletleri halinde yaşayan Sümer halkını Patesi (Ensi) denilen rahip krallar yönetmiştir.
 •  Ziggurat adı verilen tapınakların en üst katını gözlemevi olarak kullandılar.
 • Önemli şehirleri Ur, Uruk, Kiş ve Lagaş’tır.
 • M.Ö. 3500’lerde yazıyı kullanan ilk devlettir.
 • Gümüşü, para yerine senet kullanarak ticareti geliştirdiler.
 • Tarihte ilk kez yazılı edebiyat alanında yazılı eserler verdiler. (Yaratılış ve Gılgamış Destanı, Tufan Hikâyesi),
 • Geometri ve aritmetiğin temellerini atmışlar, dört işlemi kullanmışlar, dairenin alanını hesaplamışlar ve çemberi 360 dereceye bölmüşlerdir.
 • Sümer ordusu atlı ve yaya birliklerinden oluşuyordu. Savaş arabaları ilk kez Sümerler’de kullanılmıştır.
 • Sümerlerde ilk yazılı kanunları yapan Lagaş Kralı Urgakina’dır.
 • Yaptıkları kanunlarda aile hukukuna önem verdikleri görülür.
 • Ay takvimini kullandılar. Yılı 360 gün, ayları30’ar günden oluşan takvimdi. Gece ve gündüz 12’şer saatten ibaretti.
 • Ekonomik yaşamın temeli tarıma dayanır.
2) Akadlar (M.Ö. 2350 – M.Ö. 2100)

Sami kökenli bir kavimdir. Sümer kültürünü Ön Asya’ya yaymışlardır. Tarihte ilk büyük imparatorluğu, ilk düzenli ve sürekli orduyu kurmuşlardır. Bütün Mezopotamya’ya hakim olmuşlardır. Çok tanrılı inanç sistemleri vardır.
 • Akadlar Sami kökenli bir kavimdir.
 • Çok tanrılı inanç sistemleri vardır.
 • Tarihte ilk büyük imparatorluğu, ilk düzenli ve sürekli orduyu kurmuşlardır. Bütün Mezopotamya’ya hakim olmuşlardır.
 • Akadlar, Sümer kültürünü Ön Asya’ya yaymışlardır.

3) Babiller (M.Ö. 2100 – M.Ö. 539)

 • Mutlak krallık şeklinde yönetilmişlerdir.
 • İlk defa laik devlet anlayışı ortaya çıkmıştır.
 • En parlak dönemleri Hammurabi dönemidir. Tarihte bilinen ilk anayasa özelliği gösteren Hammurabi Kanunları’nı oluşturmuşlardır.
 • Halk sosyal sınıflara ayrılmıştır.
 • Çok tanrılı din anlayışı hakim olup, ahiret inancı vardır.
 • Bu dönemde Babil Kulesi ve Asma Bahçeleri yapılmıştır.
 • Yahudileri tarihte ilk kez sürgüne göndermişlerdir.

4) Asurlular (M.Ö. 2000 – M.Ö. 609)

 • Asur Krallığı, Mezopotamya’nın kuzeyinde kurulmuştur.
 • Anadolu’da da ticaret kolonisi kuran Asurlular bu ticari faaliyetlerle yazıyı Anadolu’ya taşımışlar ve Anadolu’da tarih çağlarının başlamasını sağlamışlardır.
 • Kayseri yöresinde Kültepe’de Asurlulara ait birçok tablet bulunmuştur. Asurlar ticari pazarlar oluşturmuşlar ve bu pazarlara da “Karum” adı vermişlerdir.
 • Çok tanrılı dini inanışa sahiptirler. Tarihte ilk kütüphaneyi kurmuşlardır.
 • Daimi orduları ücretli askerlerden meydana gelmiştir.
 • Kaya oymacılığında ileri gitmişlerdir.
 • Nemrut Dağı’ndaki heykeller bu uygarlığa aittir.

5) Elamlılar (M.Ö. 3000 – M.Ö. 640)

 • Elam, Güneydoğu Mezopotamya’ya verilen isimdir.
 • Güzel sanatlar ve süsleme alanında büyük gelişmeler göstermişlerdir.
 • Çok tanrılı bir dini inanışa sahiplerdir.
 • Yönetim merkezi “Sus” şehridir.
 • Mezopotamya’daki en sönük medeniyettir.

Arkadaşlarınla paylaşır mısın?

Mezopotamya uygarlıkları ve özellikleri nelerdir? hakkındaki aklınıza takılan soruları aşağıdan sorabilir, Mezopotamya uygarlıkları ve özellikleri nelerdir? için bilgi alabilirsiniz..

Mezopotamya uygarlıkları ve özellikleri nelerdir? hakkında Yorum Yap!


"Mezopotamya uygarlıkları ve özellikleri nelerdir?" bilgisi faydalı oldu mu?