Din Kültürü

Bayram namazı ne zaman, saat kaçta? Bayram namazı nasıl kılınır?

Bayram namazı ne zaman? Saat kaçta? Bayram namazı nasıl kılınır?

Bayram nedir?:  Bayram, ‘ferah ve sevinç günü’ manasına gelir. Dini bayramlar ise, yeryüzünde yaşayan çeşitli dinlere mensup toplulukların belli bir tarihte, bir veya birkaç gün sevinç gösterileriyle kutladığı günlerdir. Bu bayramlara özel ibadetler vardır. İslam dininde Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere iki büyük dini bayram vardır. Ramazan ve Kurban bayramları hicretin (Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Mekke’den Medine’ye göçü) ikinci yılından itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Dini bayramlar ulusal bayramlardan farklı olarak ay takvimine göre düzenlendiğinden her yıl bir önceki yıldan 10 gün erkene gelirler. Bayramın ilk gününden önceki güne arefe denir. Ramazan Bayramı, Şevval ayının birinci günü başlar, üç gündür. Kurban Bayramı, Zilhicce ayının 10. günü başlar, dört gündür.

Ramazan Bayramının Önemi

Müslümanların iki büyük bayramından biri. Ramazan ayında tutulan bir aylık orucun bitiminde Şevval ayının ilk üç günü müslümanların bayram günleridir. Ramazan bayramına, o gün fıtır sadakası verilmesinden dolayı “Fıtır bayramı” adı da verilmektedir.

Resulullah (s.a.s) Medine’ye hicret ettiği zaman Medinelilerin eğlenip neşelendigi iki bayramları vardı. Hz. Peygamber Medinelilere özgü olan, cahiliye izleri taşıyan bu bayramların yerine bütün müslümanların sevinip eğleneceği İslâm’ın iki bayramını onlara haber verdi: “Allahu Teâlâ size, kutladığınız bu iki bayramın yerine, daha hayırlısını, Ramazan bayramı ile Kurban bayramını hediye etti” (Sünen-i Ebû Dâvud, Salat, 239). Bayram, Ramazan çıkıp bayramın başladığı Şevval hilalini görmekle, havanın bulutlu olması durumunda da Ramazan’ı otuz gün tutmakla başlar. Ramazan’ın yirmi dokuzunda hilal görünürse, ertesi gün Şevval’in biridir ve bayram yapılır (Sünen-i Ebû Dâvud, 3/306).

Ramazan bayramı, bir aylık oruçtan sonra yeme-içmenin ve her türlü helal nimetten yararlanmanın mübah olduğu; müslümanların eğlenip birbirlerini ziyaret ettikleri, hediyeleştikleri; çocuklarin, fakirlerin ve kimsesizlerin sadaka verilerek sevindirildiği; kısaca İslâmî kardeşliğin toplumun her kesiminde canlı olarak yaşandığı; bütün bunlarla birlikte Allah’a karşı da sorumluluklarının bilinciyle topluca namaz kılıp birbirine nasihat ettikleri sevinç günleridir. Ramazan bayramında yapılması vâcib olan fıtır sadakası vermek, bayram namazı kılmak gibi ibadetlerin yanında sünnet, müstehab olanları da vardır. Ramazan’ın ilk gününde oruç tutmak ise haramdır.

Ramazan bayramı sabahı erken kalkıp bayramın canlılığını hissetmek, diğer günlerden farklı bir gün olduğunu görmek, cünüp olsun olmasın guslederek temiz (mümkünse yeni) elbiseler giymek, pis kokulu yiyeceklerden uzak durmak, ağzı misvaklayıp fırçalamak, güzel kokular sürünmek, saçı-sakalı, tırnakları ve vücudun diğer yerlerindeki kılları sünnete uygun bir şekilde temizleyip düzene koymak, İslâm’ın adabından olan güzel şeylerdir ve müstehabtır. Ayrıca fertlerin birbirine karşı diğer günlerden daha fazla güleryüzlü davranması, neşeli görünmek, topluca bayram namazına gitmek; namazdan önce varsa hurma, hurma yoksa tatlı bir şey yemek; bunun da bir, üç, beş gibi tekli olmasina dikkat etmek; namaza giderken Allah’ı zikretmek, karşılaşılan müslüman kardeşlerle selamlaşip bayram sevincini paylaşmak, bu günü daha bir anlamli kılacak davranışlardır ve Hz. Peygamber’in sünnetleridir. Yakın akrabaların birbirini ziyaret edip sorması, ihtiyaç içinde olanlara yardımcı olunması gerekir. Ana-babayı unutmamak, hiç olmazsa bayram günlerinde kendilerini ziyaret edip gönüllerini almak müslüman evlatların terketmemesi gereken dinî bir yükümlülüktür.

Zengin olunsun fakir olunsun, bayram gününde güç yettiğince sadaka vermek, daha fazla müslümanla karşılaşıp sevinci paylaşmak için namaza gidilen yoldan gelmeyip başka bir yoldan dönmek sünnettir. Sadakalarin dışında, üzerlerine vâcib olan müslümanlar, bayram namazından önce “fitre” adı verilen fıtır sadakalarını verirler. Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelîlere göre sadaka-i fıtır farz, Hanefi mezhebine göre vâcibdir (Tecrid-i Sarih, Tercümesi, 367). Bayram namazından sonra müslümanların birbirleriyle bayramlaşıp musâfaha yapmaları, kucaklaşmaları İslâm’ın hoş karşiladığı güzel geleneklerdir.

Sabah namazından sonra bayram namazına kadar hiç bir namaz kılınmaz. Bu konuda İbn Abbâs’tan gelen bir rivâyet şöyledir: “Nebiyyi Ekrem (s.a.s) fıtır bayramı günü yalnız iki rekât kıldırıp ondan evvel de sonra da hiç bir namaz kılmadı…” (Tecrid-i Sarih Tercümesi III, 174).

Bayram namazının cami-mescid gibi kapalı yerler yerine açık alanda, geniş ve düz bir meydanda kılınması sünnettir. Medine’ye bin arşın uzaklıkta bir yer vardı ki buraya “Musallâ” adı verilmişti. Bayram namazları da burada kılınırdı. Ebû Saîd el-Hudrî diyor ki: “Resulullah fıtır bayramı ile kurban bayramı günlerinde Musallâ’ya çıkardı. İlk başladığı şey namaz olurdu. Sonra namazdan çıkıp, cemaat saflarında otururken ayakta onlara dönüp vaaz eder ve istediklerini tavsiyede bulunurdu. Abdullah b. Sâib şöyle anlatır: “Resulullah (s.a.s) ile bayram namazında bulundum. Namazı bitirince; Biz hutbe okuyacağız, dinlemek isteyen otursun dinlesin, gitmek isteyen de gidebilir” buyurdu (Ebu Davud II, 225).

Bayram namazı nasıl kılınır?

İmamın arkasında yer alırız ve “Niyet ettim Allah rızası için (Ramazan ya da Kurban) Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diye niyet ederiz.

 • Tekbir getirerek “Allahu Ekber” diyerek namaza başlarız.
 • Ellerimizi bağlarız ve sessizce sübhaneke suresini okuruz.
 • 1. Tekbiri alırız. “Allahu Ekber”
 • Ellerimizi yana salarız.
 • 2. Tekbiri alırız. “Allahu Ekber”
 • Ellerimizi yana salarız.
 • 3. Tekbiri alırız. “Allahu Ekber” ellerimizi bağlarız. İmam, gizlice “Euzü Besmele”, açiktan fatiha ve bir sure okur . Biz ise bir sey okumaz, imamı dinleriz
 • Sonra “Allahu Ekber” diyerek rükûya gideriz.
 • Rükûda üç defa
 • “Sübhâne Râbbiye’l-Azim” dedikten sonra doğruluruz.
 • Doğrulurken
 • “Semi Allahu li-men hamideh” deriz. Tam doğrulunca da
 • “Rabbenâ leke’l hamd” dedikten sonra
 • “Allahu Ekber” deyip secdeye gideriz. Secdede üç defa :
 • “Sübhâne rabbiyel-a ‘lâ” deriz.
 • “Allahu Ekber” diyerek otururuz.
 • Tekrar…
 • “Allahu Ekber” deyip secdeye gideriz. Secdede üç defa :
 • “Sübhâne rabbiyel-a ‘lâ” deriz.
 • “Secdeden “Allahu Ekber” deyip ayağa kalkarız, böylece Bayram namazının ikinci rekatı başlamış olur.
 • Ayağa kalkınca elleri bağlarız. İmam Fatiha ve bir sure okur. Hiç birşey okumadan imamı dinleriz.
 • 1. Tekbiri alırız. “Allahu Ekber”
 • Ellerimizi yana salarız.
 • 2. Tekbiri alırız. “Allahu Ekber”
 • Ellerimizi yana salarız.
 • 3. Tekbiri alırız. Ellerimizi bağlamadan “Allahu Ekber” diyerek rükûya gideriz.
 • Rükuda üç defa
 • “Sübhane rabbiyel azim” dedikten sonra doğruluruz.
 • Doğrulurken
 • “Semi Allahu li-men hamideh” deriz. Tam doğrulunca da
 • “Rabbenâ leke’l hamd” diyerek…
 • “Allahu Ekber” deyip secdeye gideriz. Secdede üç defa :
 • “Sübhâne rabbiyel-a ‘lâ” deriz.
 • “Allahu Ekber” diyerek otururuz.
 • Tekrar…
 • “Allahu Ekber” deyip secdeye gideriz. Secdede üç defa :
 • “Sübhâne rabbiyel-a ‘lâ” deriz.
 • “Allahu Ekber” deyip: “Tahiyyata otururuz. Oturduktan sonra
 • “Ettehiyyâtü, Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ” dualarını okuruz.
 • Dualar bitince imamla birlikte yüzümüzü önce sağ tarafa çevirerek
 • “Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diyerek selam veririz. Sonra sola çevirip yine “Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diyerek selam veririz.

Böylece Bayram namazı sona ermiş olur.

Uyarı: Namazdan sonra hutbe okunur. Biz de hutbeyi dinleriz.

Bayram namazının önemi

Müslümanların yılda iki dinî bayramı vardır:

 1. Ramazan Bayramı.
 2. Kurban Bayramı

Cuma namazı farz olan kimselere, bayram namazlarını kılmak vacibdir. Bayram namazı iki rek’attır. Cemaatla kılınır. Bayram namazlarında ezan okumak, ikamet getirmek yoktur. Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunur. Cuma hutbesi ise farzdır namazdan önce okunur. Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci rek’atında üç, ikinci rek’atında da üç kere olmak üzere fazladan altı tekbir alınır. Bunlara “Zevaid tekbirleri” denir.

Bayram namazı saatleri 2015

 • Adana Ramazan bayramı namaz saati- 06:14
 • Adıyaman Ramazan bayramı namaz saati- 06:01
 • Afyon Ramazan bayramı namaz saati- 06:30
 • Ağrı Ramazan bayramı namaz saati- 05:37
 • Aksaray Ramazan bayramı namaz saati- 06:16
 • Amasya Ramazan bayramı namaz saati- 06:04
 • Ankara Ramazan bayramı namaz saati- 06:18
 • Antalya Ramazan bayramı namaz saati-06:33
 • Ardahan Ramazan bayramı namaz saati- 05:35
 • Artvin Ramazan bayramı namaz saati- 05:35
 • Aydın Ramazan bayramı namaz saati-06: 42
 • Balıkesir Ramazan bayramı namaz saati-06:38
 • Bartın Ramazan bayramı namaz saati: Bartın-06:17
 • Batman Ramazan bayramı namaz saati-05:50
 • Bayburt Ramazan bayramı namaz saati-05:48
 • Bilecik Ramazan bayramı namaz saati-06:29
 • Bingöl Ramazan bayramı namaz saati-05:50
 • Bitlis Ramazan bayramı namaz saati-05:45
 • Bolu Ramazan bayramı namaz saati-06:22
 • Burdur Ramazan bayramı namaz saati-6:34
 • Bursa Ramazan bayramı namaz saati-06:33
 • Çanakkale Ramazan bayramı namaz saati-06:44
 • Çankırı Ramazan bayramı namaz saati-06:14
 • Çorum Ramazan bayramı namaz saati-06:09
 • Denizli Ramazan bayramı namaz saati-06:38
 • Diyarbakır Ramazan bayramı namaz saati-05:53
 • Düzce Ramazan bayramı namaz saati-06:23
 • Edirne Ramazan bayramı namaz saati-06:40
 • Elazığ Ramazan bayramı namaz saati-05:56
 • Erzincan Ramazan bayramı namaz saati-05:52
 • Erzurum Ramazan bayramı namaz saati-05:45
 • Eskişehir Ramazan bayramı namaz saati-06:28
 • Gaziantep Ramazan bayramı namaz saati-06:07
 • Giresun Ramazan bayramı namaz saati-05:54
 • Gümüşhane Ramazan bayramı namaz saati-05:51
 • Hakkari Ramazan bayramı namaz saati-05:40
 • Hatay Ramazan bayramı namaz saati-06:13
 • Iğdır Ramazan bayramı namaz saati-05:34
 • Isparta Ramazan bayramı namaz saati­-06:32
 • İstanbul Ramazan bayramı namaz saati-06:31/Çatalca 06:33/Silivri 06:34/Şile 06:28 Tuzla 06:31/ Arnavutköy 06:32/ Beylikdüzü 06:33/ Büyükçekmece 06:33/Çekmeköy 06:31/ Esenyurt 06:33 /Kartal 06:31
 • İzmir Ramazan bayramı namaz saati-06:45
 • Kahramanmaraş Ramazan bayramı namaz saati-06:07
 • Karabük Ramazan bayramı namaz saati-06:16
 • Karaman Ramazan bayramı namaz saati-06:23
 • Kars Ramazan bayramı namaz saati-05:36
 • Kastamonu Ramazan bayramı namaz saati-06:11
 • Kayseri Ramazan bayramı namaz saati-06:11
 • Kilis Ramazan bayramı namaz saati-06:08
 • Kırıkkale Ramazan bayramı namaz saati-06:16
 • Kırklareli Ramazan bayramı namaz saati-06:37
 • Kırşehir Ramazan bayramı namaz saati-06:15
 • Kocaeli Ramazan bayramı namaz saati-06:28
 • Konya Ramazan bayramı namaz saati-06:24
 • Kütahya Ramazan bayramı namaz saati-06:31
 • Malatya Ramazan bayramı namaz saati-06:00
 • Manisa Ramazan bayramı namaz saati-06:43
 • Mardin Ramazan bayramı namaz saati-05:48
 • Mersin Ramazan bayramı namaz saati-06:18
 • Muğla Ramazan bayramı namaz saati-06:42
 • Muş Ramazan bayramı namaz saati-05:47
 • Nevşehir Ramazan bayramı namaz saati-06:14
 • Niğde Ramazan bayramı namaz saati-06:15
 • Ordu Ramazan bayramı namaz saati-05:56
 • Osmaniye Ramazan bayramı namaz saati-06:11
 • Rize Ramazan bayramı namaz saati-05:45
 • Sakarya Ramazan bayramı namaz saati-06:26
 • Samsun Ramazan bayramı namaz saati-06:01
 • Siirt Ramazan bayramı namaz saati-05:46
 • Sinop Ramazan bayramı namaz saati-06:04
 • Sivas Ramazan bayramı namaz saati-06:02
 • Şanlıurfa Ramazan bayramı namaz saati-06:01
 • Şırnak Ramazan bayramı namaz saati-05:45
 • Tekirdağ Ramazan bayramı namaz saati-06:37
 • Tokat Ramazan bayramı namaz saati-06:03
 • Trabzon Ramazan bayramı namaz saati-05:49
 • Tunceli Ramazan bayramı namaz saati-05:53
 • Uşak Ramazan bayramı namaz saati-06:35
 • Van Ramazan bayramı namaz saati-05:39
 • Yalova Ramazan bayramı namaz saati-06:31
 • Yozgat Ramazan bayramı namaz saati-06:11
 • Zonguldak Ramazan bayramı namaz saati- 06:21

Arkadaşlarınla paylaşır mısın?

Bayram namazı ne zaman, saat kaçta? Bayram namazı nasıl kılınır? hakkındaki aklınıza takılan soruları aşağıdan öğretmen ve öğrencilere sorabilir, Bayram namazı ne zaman, saat kaçta? Bayram namazı nasıl kılınır? için bilgi alabilirsiniz..

Yorumlarını paylaşır mısın?

css.php