Din Kültürü

Gusül abdesti nedir? Gusül abdesti nasıl alınır?

Gusül abdesti nedir? Gusül abdesti nasıl alınır?

Gusül abdesti nedir?: Gusl, Allah’u Teâlâ’nın müslümanlar için emrettiği en önemli maddî-manevî temizlik biçimidir. Cenâb-ı Hak, “Eğer cünüb iseniz yıkanıp temizlenin” (el-Mâide, 5/6) buyurmaktadır.Gusül, tepeden tırnağa kadar vücudun her tarafını hiçbir yer kuru kalmayacak şekilde yıkamaktır. Namaz için alınan abdest “küçük abdest” kabul edilerek, gusle “büyük abdest” veya “boy abdesti” adı verilmektedir.

Gusüle Nasıl Niyet Edilir?: Gusülde niyet Şafii’de farz, Hanefi’de ise sünnettir. Niyet, kalpten geçen mana demektir. Bu itibarla, yıkanırken, “cünüplükten temizlenmeye niyet ettim” diye kalbinden geçirmesi dahi niyettir. Mutlaka diliyle de söylemesi gerekmez. Bu yüzden, denizin kenarından geçen kimse kaza ile suya düşse de bedeninin tümü ıslansa gusül yapmış kabul edilir. Niyet etmemiş olması gusle engel teşkil etmez. Yeter ki, bedeninde kuru yer kalmamış olsun. Yine de “niyet ettim cünüplükten temizlenmeye” demek şüpheden kurtulmaya sebeptir.

Gusül abdesti nasıl alınır?

Gusül; cünüplük, hayız ve nifas gibi hükmî kirlilik hâllerinden kurtulmak için yapılması gereken dinî temizlik demektir. Kur’an-ı Kerim’de, “Eğer cünüp iseniz, iyice temizlenin (yıkanın)” buyurulmaktadır (Nisâ, 4/43; Mâide, 5/6). Hz. Peygamber’in (s.a.s.) hadis ve uygulamalarıyla da, ihtilam olma (rüyada boşalma) veya cinsel ilişki sonucu cünüplük hâlinde veya hayız ve nifas sonrasında gusletmek emredilmiştir (Buhârî, Gusül, 22, 28; Müslim, Hayız, 87, 88; Ebû Dâvûd, Taharet, 127). Gusül abdesti ağıza su alıp boğaza kadar çalkalamak, buruna su çekmek ve bütün vücudu hiç kuru yer bırakmayacak şekilde yıkamak suretiyle alınır. Burada sayılan işlemler Hanefîlere göre guslün farzlarıdır. Birinin eksik bırakılması hâlinde gusül geçersiz olur. Guslün bu farzlarından başka bir de sünnetleri vardır. Sünnetleri de yerine getirilerek gusül şöyle yapılır: Gusletmek isteyen kimse niyet ederek besmele çeker. Ellerini yıkar, vücudunda bir necaset/maddî kirlilik var ise onu temizler, avret yerlerini yıkar. Sonra sağ eli ile üç defa ağzına su vererek iyice çalkalar, daha sonra üç defa burnuna su çekerek temizler ve namaz abdesti gibi abdestini tamamlar. Ağza su verirken suyu boğaza kadar ulaştırıp ağzı çalkalamak ve buruna su verirken de genze kadar suyu çekmek ise sünnettir. Sonra da, hiç kuru yer bırakmamaya dikkat ederek bütün vücudunu yıkar. Guslettiği yerde su toplanıyorsa, son olarak ayaklarını yıkayıp guslünü tamamlar. Göbek boşluğu, kulakların iç kıvrımları, küpe delikleri, bıyık, sakal ile bunların diplerinin ıslanmasına özellikle dikkat eder. Nitekim hadislerde Hz. Peygamber’in gusledişi şöyle tasvir edilmektedir: Peygamber (s.a.s.) gusül abdesti alacağı zaman, ellerini ve avret yerlerini yıkayarak başlardı. Sonra namaz abdesti gibi abdest alır, parmaklarıyla saçlarının dibini hilaller, sonra da başına üç defa su dökerek bütün vücudunu yıkardı (Buhârî, Gusül, 1; Ebû Dâvûd, Tahâret, 99).

Guslü (Boy abdesti) Gerektiren Haller

 • Cünüp olunca, hayz ve lohusalık durumunun bitişinde gusletmek farzdır. Kadında hayz biter bitmez cünüp olursa tek gusül abdesti alması yeterli olur. Önce cünüp olsa cünüpken hayz olsa isterse beklemeden gusül abdestini alır veya hayz bitince ikisi için bir defa gusül abdesti alması yeterli olur.
 • Penisin ucu, sünnet derisi altındaki yuvarlak kısım kadının haznesine girerse meni gelmese bile hem erkek hem kadın cünüp olur.
 • Erkekte şehvetle koyu meni gelmesi durumunda, kadının ise sarı koyu meni şehvetle yerinden çıkarsa iki kişi de cünüp olur.
 • Rüya esnasında şehvetlenip uyandığı sırada meni geldiğini gören kişi cünüp olur. Rüyada ilişkide bulunduğunu görse ve uyandığında meni gelmemiş olsa gusletmeye gerek yoktur. Fakat kadının menisinin içeri akma ihtimaline karşı gusletmesi bazı alimlerce tavsiyede bulunulur.
  Şehvet sırasında harekete geçen meni idrar yolunda kalsa ve daha sonra şehvetsiz olarak dışarı çıksa yinede gusül abdestinin alınması gerekir. İdrar yaptıktan sonra veya biraz uyuduktan sonra çıksa gusletmeye gerek yoktur.
 • Mastürbasyon gusletmeyi gerektirir.
 • Cünüp olup idrar yapmadan gusleden kişiden idrar yaptıktan sonra tekrar şehvetsiz olarak meni çıksa tekrar gusletmesine gerek vardır. Bu yüzden cünüp kişi idrarını yaptıktan sonra gusletmesi daha uygundur.
 • Kadına makattan yaklaşmak haramdır. Fakat bu haramı işleyip kadına makattan yanaşan kişi eğer girdiği halde meni gelmediyse yinede gusletmesi gerekir.
 • Rüyasında iltiham olduğunu hatırlamasa bile çamaşırında meni gören kişi ihtiyaten gusül abdesti alır.

Guslü (Boy abdesti) Gerektirmeyen Haller

 

 • Bir erkek, bir kadını yahut bir erkeği çıplak görse, gusül gerekmez. Bakarken şehvetlenip meni gelirse gusül gerekir, mezi gelirse, yine gusül gerekmez.
 • Bir kadın, kendi kocasını veya bir kadını çıplak görse gusül gerekmez.
 •  İdrar yaptıktan sonra veya büyük abdestten sonra gelen yapışkan prostat sıvısı ve vedi guslü gerektirmez.
 • Ağır bir şey kaldırmak veya bir yerden düşmek gibi bir sebeple meni çıkınca, Şafii’de gusül lazım olur, diğer üç mezhepte lazım olmaz.
 • İhtilâm olduğunu hatırlayan, uyanınca çamaşırında meni görmezse gusletmesi gerekmez. İhtilam olan, uyanınca, yatakta, elbise veya bacağında yaşlık görürse, bunun mezi denilen beyaz akıcı sıvı olduğunu anlarsa veya uyanık iken mezi akarsa, gusül gerekmez.
 • Cünüp olup guslettikten sonra, kadından kocasının menisi çıksa gusül gerekmez.
 • Kadın veya erkek, etek [kasık] tıraşı olsa gusül gerekmez.
 • Kadınların süründüğü kokuyu erkekler koklarsa, koku sürünene de, koklayana da gusül gerekmez. Abdesti bile bozmaz. Ancak bayanların kocalarından başka kimseler için koku sürünmesi caiz değildir.

Guslün Farzları Nelerdir?

 • Ağıza su alıp boğaza kadar çalkalamak.
 • Burna su çekmek ve burnu yıkamak.
 • Tepeden tırnağa bütün vücudu, ıslanmayan yer kalmayacak şekilde yıkamak.

Guslün Sünnetleri Nelerdir?

 • Abdeste başlarken, Besmele okumak.
 • Elleri, bilekleri ile beraber, üç kere yıkamak.
 • Ağzı, ayrı ayrı su ile, üç kere yıkamak.
 • Burnu, ayrı ayrı su ile, üç kere yıkamak.
 • Kaş, sakal ve bıyık altındaki görünmeyen deriyi, yüzü yıkarken ıslatmak.
 • Yüzünü yıkarken, iki kaşın altını ıslatmak.
 • Sakalın, sarkan kısmını mesh etmek.
 • Sakalın, sarkan kısmını sağ elin yaş parmaklarını tarak gibi sokarak hilallemek.
 • Dişleri bir şey ile ovmak, temizlemek.
 • Başın her tarafını bir kere mesh etmek.
 • İki kulağı bir kere mesh etmek.
 • El ve ayak parmaklarının arasını hilallemek.
 • Enseyi üçer bitişik parmaklarla, bir kere mesh etmek.
 • Yıkanacak yerleri, üç kere yıkamak.
 • Yüzü yıkarken abdeste kalb ile niyet etmek.
 • Tertibe riayet etmek. Yani uzuvları sıra ile yıkamak.
 • Delk etmek, yani yıkanan yerleri ovmak.
 • Muvalat. Yani her uzvu birbiri arkasından yıkarken başka işle uğraşmamak.

Arkadaşlarınla paylaşır mısın?

Gusül abdesti nedir? Gusül abdesti nasıl alınır? hakkındaki aklınıza takılan soruları aşağıdan öğretmen ve öğrencilere sorabilir, Gusül abdesti nedir? Gusül abdesti nasıl alınır? için bilgi alabilirsiniz..

Gusül abdesti nedir? Gusül abdesti nasıl alınır? Hakkında 2 yorum:

 1. Gusül Abdesti, Allâh-ü Teâlâ’nın emrettiği, hem maddi hem de manevi temizlik şeklidir. Namazın doğru olması için, abdestin ve guslün doğru olması lazımdır. Cünüb olan her kadının ve erkeğin, hayzdan ve nifasdan kurtulan kadınların, namaz vaktinin sonunda o namazı kılacak kadar zamann kalınca, gusül abdesti alması farzdır. Namaz kılan ve kılmayan herkes, bir namaz vaktini cünüb geçirirse, çok acı azab görecekdir. Su ile yıkanmak mümkin olmazsa teyemmüm etmelidir. Cünüp olan kimse, ilk fırsatta gusletmeye çalışmalıdır. Bu durumda, ancak içinde bulunduğu namaz vaktinin çıkmasına kadar izin vardır; guslün daha fazla geciktirilmesi günah olur. “Eğer cünüp iseniz iyice yıkanıp temizlenin” (Mâide sûresi, 6)

  Cünüb olan kimseler şunları yapamaz:
  – Hiç bir namazı kılamaz,
  – Kur’ân-ı kerîme ve ayetlerine el süremez,
  – Kabe’yi tavâf edemez,
  – Cami ve mescidlere giremez.

  Gusül Ne Zaman Farzdır?
  Ergenlik çağına gelmiş her müslüman erkeğin ve kadının şu durumlarda boy abdesti alması farzdır.
  1- Cünüplük: Cinsî münasebet, ihtilam ve ne şekilde olursa olsun meninin (sperm) şehvetle vücut dışına çıkması. (Dövülmekten veya başka sebepten vücuttan ayrılan sperm gusül gerektirmez.)
  2- Kadının adet görme veya lohusalık halinin sona ermesi.ona ermesi.

Yorumlarını paylaşır mısın?

css.php