Fen Bilgisi

Kitle iletişim araçları ve özellikleri nelerdir?

Kitle iletişim araçları ve özellikleri nelerdir?

Kitle iletişim nedir?: Kitle iletişimi Türkçede kitle haberleşmesi şeklinde ifade edilir. Kitleler ise toplumun bütününü veya bir bölümünü kapsayan ve etkileyen bir güç unsurudur. Kitle iletişim araçları iletişimden ve kitlelerden ayrı tutulamaz. Kitle iletişim araçları 15. yüzyılda Batı Avrupa’da hareketli metal harflerle baskı yapıldığı tarihe dayanmaktadır. Alman Johann Gutenberg’in 1434 – 1436 yılları arasında matbaayı bulmasıyla kitle iletişim araçlarının kullanılmasına başlanmıştır. Ancak kitle iletişimi insanlığın var oluşundan bu yana var olmakta ve ilerlemektedir.

Kitle iletişim araçları nelerdir?

Teknolojide geldiğimiz nokta itibariyle bir çok kitle iletişim araçları şuanda kullanılmamaktadır. Başlıca kitle iletişim araçlarını şu şekilde genelleyebiliriz;

 • Posta
 • Telgraf
 • Telefon
 • Faks
 • Gazete
 • Fotoğraf ve Sinema
 • Radyo
 • Televizyon
 • Uydular
 • İnternet
 • Sosyal Medya

Kitle iletişim araçlarının özellikleri nelerdir?

 

 1.  Kitle iletişim araçları, sosyal statüsüne göre herhangi bir farklı yaklaşım oluşturmadan çok sayıda insana aynı iletiyi, aynı anda ulaştırabilmektedir.
 2.  Kitle iletişim araçları, yayınları ile belirli bir süreklilik ve düzenlilik (yayın periyodu) gösterir.
 3.  Kitle iletişim araçları, sürekli ve düzenli yayınları ile toplumda kendilerine karşı bir talebin oluşmasına neden olurlar; bu talep, zamanla alışkanlığa, hatta ihtiyaca dönüşür.
 4.  Kitle iletişim araçları ile aktarılan iletiler, belge niteliği ve değeri taşıdığı için inandırıcılık ve alıcıyı ikna etme özelliğini de kazanmaktadır.
 5.  Özellikle radyo ve televizyon, iletiyi olay anında aktarabilme özelliğine sahiptir.
 6.  Kitle iletişim araçları ile gerçekleşen iletişim sürecinde, geri besleme imkânı yoktur; bu nedenle, alıcının tepkisi anında ölçülememektedir.

Kitle iletişim Araçları’nın Fonksiyonları

 •  Haber verme, eğitme, eğlendirme,
 •  Dış dünyayı görmemizi sağlama,
 •  Kültürün toplumumuzdan, bizden sonraki toplumlara ve nesilden nesile geçisini sağlama,
 •  Eşya ve hizmetlerin tanıtılmasına, satılmasına yardım etme,
 •  Dışımızda oluşan fırsat ve çağrılara karşılık verme ile sosyal hareketlerde genel rizaya ulasma arasinda bağ kurmamıza yardım etme” olarak sınıflandırmıştır.

Kitle iletişim araçlarının tarihçesi

Bazı tarihçilere göre kitle iletişim araçları 5 aşamadan oluşmuştur.

Bunlar;

 • İşaretlerle iletişim,
 • Dilin gelişimiyle iletişim,
 • Yazının icadıyla iletişim,
 • Baskı makinesinin icadıyla basılı materyallerle iletişim,
 • Kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle kitle iletişimidir.

Kitle iletişimi geçmişten bugüne kadar var olmuş ve sürekli gelişerek ilerlemiştir. “İlk kitle iletişim aracı Roma ve Mısır’da kullanılan gazete olmuştur. Gazetenin iletisi okur-yazarlıkla sınırlıdır. Uzun yıllar iktidarını sürdüren gazete iletişim teknolojisindeki gelişme sayesinde yerini radyoya bırakmak zorunda kalmıştır. “II. Dünya Savaşı’ndan sonra da televizyon kitle iletişim aracı olarak kabul edilmiştir.” “Kitle iletişim araçları bugün dünyanın hemen her yerinde cereyan eden olayları en kısa sürede kitlelere ileten çağdaş ve etkin bir organizasyondur.” Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte kitle iletişim araçları bireyleri, grupları, toplumları ve kültürleri etkilemekte ve vazgeçilmez bir konuma gelmektedir. Artık kitle iletişim araçları toplum yaşantısının önemli bir parçası olmuştur. Hayatın her kesiminde yer almaktadır.

Arkadaşlarınla paylaşır mısın?

Kitle iletişim araçları ve özellikleri nelerdir? hakkındaki aklınıza takılan soruları aşağıdan öğretmen ve öğrencilere sorabilir, Kitle iletişim araçları ve özellikleri nelerdir? için bilgi alabilirsiniz..

Kitle iletişim araçları ve özellikleri nelerdir? Hakkında 1 Yorum:

 1. gulsen demir -

  Kitle iletişim araçlarının beden sağlığına uygun kullanımıyla ilgili afiş hazırlamam lazım.

Yorumlarını paylaşır mısın?

css.php