Fen Bilgisi

Kuvvet nedir? Özellikleri nelerdir?

Kuvvet nedir? Özellikleri nelerdir?

Kuvvet nedir?
Duran bir cismi harekete geçiren, hareket halindeki cismi durduran, cismin doğrultusunu, yönünü, şeklini ve hızını değiştirebilen her türlü etkiye kuvvet denir. Kuvvet gözle görülemez, kuvvetin sadece etkileri gözlenip ölçülebilir.

 •  Çantayı taşırken,
 •  Otomobil kullanırken,
 •  Kapıyı açarken,
 •  Musluğu çevirirken,
 •  Meyveyi soyarken,
 •  Saçı tararken,
 •  Elbiseleri giyerken kuvvet kullanılır.

Kuvvet nasıl ölçülür?

Her büyüklüğün ölçülmesi için bir yöntem vardır. Sıcaklığı termometre ile ölçeriz. Uzunluğu metre ile zamanı saatle ölçeriz. Peki, kuvveti hangi alet ile ölçeriz? Kuvveti dinamometre ile ölçeriz. Dinamometrenin yapısında esnek ve sarmal şekilde bir yay bulunur. Ucuna ne kadar çok kuvvet uygularsak yay o kadar çok gerilir. Yay üzerinde ibre vardır ve kuvvet uygulandığında ibre hareket ederek, dinamometre üzerinde bir değer gösterir. Böylece uygulanan kuvveti bulmuş oluruz.

Ancak, dinamometrede uygulanacak kuvvet en fazla kaçı gösteriyorsa o kuvvetin üzerine çıkılmaz. Çıkıldığı zaman yay çok esner ve dinamometre bozulur. Kullandığımız dinamometre amacımıza uygun olmalıdır. Bu nedenle farklı değerlerde kuvvetleri ölçebilen dinamometreler vardır. Ölçülecek kuvvetin büyüklüğü arttıkça kullanılan yayın da kalınlaşması gerekir. Dinamometre ile hassas ölçümler yapabilmek için dinamometrenin değer aralığının çok küçük değerleri ölçebilecek kadar küçük olması gerekir.

Kuvvet nedir? Özellikleri nelerdir?

Kuvvet nasıl gösterilir?

Şekil 1’deki dinamometre 10N’a kadar olan büyüklükteki kuvvetleri ölçebilirken; şekil 2’deki dinamometre 50N’a kadar olan büyüklükteki kuvvetleri ölçebilir. Şekil 2’deki dinamometre daha büyük kuvvetleri ölçebilir ancak şekil 1’deki dinamometre daha hassas ölçüm yapabilir. Yani değer aralığı küçüldükçe dinamometre daha hassas ölçüm yapabilir deriz.

Dinamometrenin Özellikleri Nelerdir?

Uygulanan kuvvetin ne kadar büyük olduğunu ölçmemizi imkan tanıyan dinamometrenin birçok farklı özelliği bulunmaktadır.

 • Dinamometrenin içerisinde esnek bir yay yer alır.
 • Kuvvetin etkisi sayesinde yay uzar ve böylece kuvveti ne kadar büyük olduğu anlaşılır.
 • Yayın uzaması ile oluşan kuvvet doğru orantılıdır.
 • Eğer dinamometrede bulunan yay çok esnek ise, o zaman çok küçük kuvvetleri ölçebiliriz.
 • Her dinamometrenin ölçebileceği bir miktar bulunmaktadır. Eğer bu sınır aşılırsa o zaman dinamometrenin yay kısmı bozulur ve doğru ölçüm yapılmaz.
 • Farklı kuvvetleri ölçebilmek için günümüzde birçok değişik dinamometre bulunmaktadır. Böylece elimizde bulunan bir kuvvetin ağırlığının ne olduğunu anlama şansı elde edilir.

Kuvvet nasıl gösterilir?

Fizikte temel anlamda iki büyüklük vardır.

 1.  Skaler Büyüklük
 2.  Vektörel Büyüklük
 • Skaler Büyüklük: Sadece bir sayı ve bir birimle belirtilen büyüklüktür. Örnek; Kitabın boyu 160 cm dir. Karpuz 5 kg dır vb…
  Sıcaklık, kütle, zaman, uzunluk, öz kütle, enerji skaler büyüklüklerdir.
 • Vektörel Büyüklük: Yönü, doğrultusu ve değeri ile belirtilen büyüklüklere Vektörel Büyüklük denir.
  Kuvvet, Hız, İvme gibi büyüklükler vektörel büyüklük olduğundan vektörle gösterilir.
  Vektör: Yönlendirilmiş, sınırlandırılmış, ölçülebilen doğru parçasıdır.
  Vektör ( —-> ) ile gösterilir. Ucundaki ok işareti kuvvetin yönünü belirtir.

Kuvvet Birimleri Nelerdir?

SI CGS
Kuvvet → F→ Newton [N] → Dyn

 •  1N = 1.105 dyn
  1dyn = 1.10-5 N
 •  1 Newton: 100 gramlık kütleye etki eden yer çekimi kuvvetinin büyüklüğüdür.

Kuvvet Çeşitleri Nelerdir?

Temas Gerektiren Kuvvetler

 •  İtme Kuvveti
 •  Çekme Kuvveti
 •  Kas Kuvveti
 •  Elektriksel İtme Kuvveti
 •  Kaldırma Kuvveti
 •  Sürtünme Kuvveti
 •  Rüzgâr Kuvveti
 •  Buhar Kuvveti

Temas Gerektirmeyen Kuvvetler

 •  Magnetik Alan Kuvveti (Mıknatıs)
 •  Yer Çekimi Kuvveti
 •  Elektriksel Çekim Kuvveti

Kuvvetin Özellikleri Nelerdir?
Kuvvet ile gösterilir ve vektörel büyüklüktür. Kuvvet gözle görülemez, kuvvetin sadece etkileri gözlenip ölçülebilir. Kuvvet, yönlü doğru parçaları ile (ok işareti ile) gösterilir. Kuvveti göstermek için kullanılan okun yönü, kuvvetin yönünü, büyüklüğü ise kuvvetin büyüklüğünü gösterir.
Kuvvetin gösterilebilmesi için 4 elemanının bilinmesi gerekir. Bunlar;

 1.  Kuvvetin uygulama noktası,
 2.  Kuvvetin doğrultusu,
 3.  Kuvvetin yönü,
 4.  Kuvvetin büyüklüğü (şiddeti) dür.

Arkadaşlarınla paylaşır mısın?

Kuvvet nedir? Özellikleri nelerdir? hakkındaki aklınıza takılan soruları aşağıdan öğretmen ve öğrencilere sorabilir, Kuvvet nedir? Özellikleri nelerdir? için bilgi alabilirsiniz..

Kuvvet nedir? Özellikleri nelerdir? Hakkında 5 yorum:

Yorumlarını paylaşır mısın?

css.php