Din Kültürü

Melek Nedir? Meleklerin görevleri ve özellikleri nelerdir?

Melek Nedir? Meleklerin görevleri ve özellikleri nelerdir?

Melek Nedir? Melekler kâinattaki maddi ve içsel tüm işlerde memurdurlar. Melekler “nur”dan yaratılmış, latif mahluklardır. “İmtihan”a tabi olmadıkları için makamları sabittir. Yalnız ilahi emirlere itaat ederler. Daima hayır işler, verilen emrin dışına asla çıkmazlar. Şerre kabiliyetleri yoktur.

Her varlığın “müekkel” bir melaikesi vardır. Çekirdeğin etrafındaki elektronların hareketinden tutun yağmur damlalarının inişine kadar ve meteorların düşüşünden tutun ta galaksilerin hareketlerine kadar her bir hadiseye nezaret eden görevli bir melek vardır.

Her melek, nezaret etmiş olduğu ilahî icraatı alkışlamakta ve o mahlukun yapmış olduğu tesbihatı melekût aleminde temsil etmektedir. Onlar bu görevleri yerine getirirken manevi bir lezzet alırlar ve ilahî emirleri sevmiş olarak ve isyan etmeksizin yerine getirirler.

Meleklerin görevleri nelerdir?

Meleklerin cinslerine bakılırsa, değişik değişik vazifeleri vardır. Cenab-ı Hak tarafınca meleklere verilen görevleri, Kur’an ayetlerinin ve bazı hadis-i şeriflerin ışığında şu şekilde sıralayabiliriz:

 1. Allah’ı her bir noksan ve yanlış mülâhazadan tenzih etmek, O’na gece gündüz övgü ve şükranda bulunmak ve O’nu, O’na yaraşır bir şekilde yüceltmek.
 2. Allah’ın peygamber olarak seçtiği kullarına vahiy getirmek.
 3. Peygamberleri salât ve selâm ile yüceltmek ve tüm insanlara dünyada hayır duada bulunmak.
 4. Peygamberlere ve mü’minlere manevi bir güçle destek olup onları sıkıntılı ve kederli anlarında rahatlatmak, inkarcıları ise sıkıntıya sokmak.
 5. İnsanı sakınan takipçiler olarak bir anlamda insanlara hizmet etmek.
 6. İnsanların fiillerini kaydetmek.
 7. Kâinatla ilgili olarak yürütülen ilâhî icraata araç olmak.
 8. Beşerin yaratılış ve vefat etmesiyle ilgili olarak vazife yapmak.
 9. İlâhî cezaları icra eden elemanlar olarak vazife yapmak.

Meleklerin özellikleri nelerdir?

İslamiyet’te yer alan büyük melekler ve görevleri nelerdir? İslam inancında bilinen 4 büyük melek vardır. Vazifeleri aşağıda detaylıca sıralanan 4 büyük melek; Azrail, Mikail, Cebrail ve İsrafil (a.s) olarak bilinir. İşte 4 büyük melek ve görevleri:

 • Azrail (a.s): Ölüm meleği olarak bilinir ve eceli gelen kişilerin ruhlarını teslim alır.
 • Mikail (a.s): İnsanların dünya üzerindeki rızıklarını dağıtmakla yükümlüdür. Aynı zamanda doğa olaylarını da düzenler.
 • Cebrail (a.s): Cibril olarak da anılır. Görevi Allah’ın hüküm ve emirlerini peygamberlere tebliğ etmektir.
 • İsrafil (a.s): Kıyamet günü geldiğinde dünya yaşamının bittiğini işaret eden sura üflemekle görevlidir.

İslamiyet’te 4 büyük melek dışında görevleri bilinen diğer meleklerde vardır. Bunlardan Kiramen ve Katibin, her insanın sağ ve sol tarafında bulunur. Bu meleklerin görevleri insanın yapmış olduğu iyi ve kötü tüm işleri yazmaktır. Münker ve Nekir ise kabre giren insanın ilk sorgusunu yapar. Rıdvan, cennetteki meleklerin başı; Malik ise cehennemdeki meleklerin başıdır. Hazin hem cennet hem de cehennem bekçisi olarak bilinir. Cehennemde çekilecek azaptan sorumlu melekler ise Zebaniler olarak isimlendirilir. Bunların toplamda 19 tane oldukları bildirilmiştir. Mukarrabun ve İlliyyun melekleri Allah’ın nezdinde üstün mevkilere sahip meleklerdir. Hafaza, insanın önünde ve arkasında bulunurken; Muakkibe de insanları korumakla vazifelendirilmiş melektir.

Melekleri insanlardan ayıran özellikler nelerdir?

Melekler, insanlarla karşılaştırıldığında tamamen farklı nitelikler taşıyan manevi varlıklardır. Buna göre melekler nurdan yaratılmışlardır ve sürekli ibadet ederler. İnsanlarda yer alan; yeme, içme, uyuma ya da yorgun düşme gibi özellikleri taşımazlar. Cinsiyet kavramları yoktur ve evlenmezler. Her birine verilen görev farkıdır ve bunu yerine getirirken de asla yorulmazlar ve şikayet etmezler.

Arkadaşlarınla paylaşır mısın?

Melek Nedir? Meleklerin görevleri ve özellikleri nelerdir? hakkındaki aklınıza takılan soruları aşağıdan öğretmen ve öğrencilere sorabilir, Melek Nedir? Meleklerin görevleri ve özellikleri nelerdir? için bilgi alabilirsiniz..

Yorumlarını paylaşır mısın?

css.php