Matematik

Silindir nedir? Silindirin özellikleri

Silindir nedir? Silindirin özellikleri

Silindir nedir?: Geometrik bir cisim. Bir dikdörtgenin bir kenarı etrafında döndürülmesiyle elde edilir. Bu silindire dik veya dönel silindir denir. Alt ve üst tabanı dairedir. Soba borusu dik silindire bir örnektir.
Matematikte silindirin genel tanımı şöyledir: Düzlemsel bir eğriyle bu eğrinin düzleminde bulunmayan bir doğru verildiğinde, daima bu doğruya paralel kalmak şartıyla eğriye dayanarak hareket eden bir doğrunun taradığı yüzeye silindirik yüzey denir. Bu silindirik yüzeyle, bu yüzeyi kesen paralel iki düzlemin sınırladığı cisme silindir denir. Silindir yüzeyini meydana getiren doğrulardan herbirine anadoğru denir.

Silindirin özellikleri nedir?

  • Silindirin alt ve üst yüzeyleri düz, yan yüzeyi eğridir.
  • Silindirin 2 düz, 1 eğri yüzeyi vardır.
  • Silindiri alt ve üst bölümlerini yan bölümünden ayıran 2 adet ayrıtı (kenarı) bulunur. Silindirin köşesi bulunmamaktadır.
  • Silindire taban eğirişine göre isim verilir.

Çevremizde bulunan ve silindire benzeyen bazı nesneler: Pil, konserve tenekesi, soba borusu, davul, kavanoz, fincan…

Silindir çeşitleri nelerdir?

Dairevi silindir: Tabanı daire olan silindire denir.
Eliptik silindir: Taban elips olan silindire denir.
Eğik silindir: Dairevi silindirin ana doğrusu tabana dik olmayan silindire denir.
Dik (döner) silindir: Geometrik bir cismin, bir dikdörtgenin bir kenarı etrafında döndürülerek elde edilen silindire dik veya döner silindir adı verilir. Alt ve üst tabanı daire şeklindedir.

Silindir formülleri nelerdir?

Silindirin alanı:
A = yanal alan + 2.taban alan
A = 2.π.r.h + 2.π.r.r
(π=3,14 alırız, r taban yarıçapı, h yükseklik)
Silindir alan hesaplama örnek: Taban yarıçapı 1cm ve yüksekliği 4cm olan silindirin alanını bulunuz.(π=3)
A= 2.3.1.4+2.3.1.1= 24+6= 30cmkare
Silindirin hacmi:
H = taban alan.yükseklik
H = π.r.r.h
(π=3,14 alırız, r taban yarıçapı, h yükseklik)
(konserve tenekesi)
Silindir hacim hesaplama örnek: Taban yarıçapı 4cm ve yüksekliği 5cm olan silindirin hacmini bulunuz.(π=3)
H= 3.4.4.5= 240cmküp

Arkadaşlarınla paylaşır mısın?

Silindir nedir? Silindirin özellikleri hakkındaki aklınıza takılan soruları aşağıdan öğretmen ve öğrencilere sorabilir, Silindir nedir? Silindirin özellikleri için bilgi alabilirsiniz..

Silindir nedir? Silindirin özellikleri Hakkında 2 yorum:

Yorumlarını paylaşır mısın?

css.php