Tarih

Haçlı seferlerinin nedenleri nelerdir?

Haçlı seferlerinin nedenleri nelerdir?

Haçlı seferleri (1096-1270): 11. yüzyılın sonlarında başlayıp 12. yüzyılın sonlarına kadar devam eden, hristiyanların kutsal Kudüs şehrini almak, Türk-İslam ilerleyişini durdurmak, doğunun zenginliklerini ele geçirmek amacıyla yaptıkları savaşlara, “Haçlı Savaşları” denir. Avrupa’da bulunan Hıristiyan dünyası ve papalık , Müslümanların elinde bulunan kutsal mekanları geriye almak için seferler düzenlemiştir. Askere alınan herkese cennet vadi yapılan bu seferlerde kıyafetlere haç işareti koyulduğundan ismi Haçlı seferleri olarak tarihe geçmiştir.

Haçlı Seferleri, Papalığın teşvikiyle Hıristiyan Avrupalıların Müslümanlara karşı düzenledikleri seferlerin genel adıdır. En önemlisi dinî olmak üzere; siyasi, sosyal ve iktisadi sebeplere dayanan Haçlı seferlerini Papa II. Urbanus, 1095 yılında toplanan “Clermont Konsili”nde yaptığı konuşmasıyla başlatmıştır. Yüzyıllarca devam edip milyonlarca insanın can kaybına, devletlerin yıkılıp ülkelerin tahrip olunmasına sebep olmuştur.

Haçlı seferleri neden başlamıştır?

Doğu Hıristiyanlığının temsilcisi Bizans İmparatorluğu, 1071’de Selçuklu Devleti ile yaptığı Malazgirt Savaşı’nda yenilince, Türklere Anadolu kapıları açıldı. Selçuklu akıncıları, birkaç yıl içinde Ege, Akdeniz ve Marmara kıyılarına ulaştılar ve Bizans’ın başkenti olan İstanbul’u zorlamaya başladılar. 1075’te Türkiye Selçukluları Devleti’ni kurup İznik’i başkent yapmaları, Avrupa’nın en büyük Hıristiyan devleti olan Bizans’ı kökünden sallamaya başladı. Bu durum, Avrupalıları telaşa düşürdü. Çünkü Bizans’ın çökmesi, Türklerin Avrupa’ya hakim olmasına yol açacaktı.Bunun önüne geçilip Türklerin durdurulması gerekiyordu. Hatta Anadolu dahil bütün Ortadoğu’dan atılmalıydılar. İkinci sebebi ise, iktisadiydi. Avrupa, 11. yüzyılda müthiş bir yoksulluk içindeydi. Kralların sarayları bile taş yığınlarından ibâretti. Altın, gümüş ve değerli madenlerin bir çoğu, Türklerin ve Doğu kavimlerinin elindeydi. Avrupa, en iptidai maddeler için bile Doğu’ya muhtaçtı. Ziraat, çok ilkel usullerle yapılıyordu. Sulama sistemi yoktu. Fransa, Almanya, Venedik gibi büyük sayılan Avrupa devletlerinin senelik geliri, en Mütevâzi Türk beylerinin gelirlerinden azdı. Halk, önüne gelenin yağma ve talanından bıkmış, bir asilzade ya da eşkıya tarafından öldürüleceği günü bekliyordu.

Bu sırada Selçuklu Sultanı Melikşah, vefat etmiş; iç karışıklıklar baş göstermişti. Şiî-Fâtımî Devleti, Selçukluların amansız düşmanı olup Hıristiyanların müttefikiydi. Bütün bunlar, Papa II. Urbanus’u Hıristiyanları birleştirerek Müslümanların üzerine saldırtmaya teşvik ediyordu. Böylece bu papaz, Kudüs şehrini Türklerin elinden almak için faaliyete başladı. Sadece Pierre L’Ermite isminde yoksul bir Fransız keşişi, etrafına 50.000 Fransız toplamıştı. Bunlar, Almanya’ya gelince, kendilerine 50.000 Alman daha katıldı. Macaristan’da ve Balkanlar’da daha da çoğalan bu çapulcu ordusu, 1096-1270 yılları arasında tertiplenen 8 Haçlı seferinin ilk ordusu oldu.

Haçlı seferlerinin siyasi nedenleri nelerdir?

 • Büyük bir canlılık içindeki Türk-İslam devletlerinin Anadolu’yu fethetmesi ve Türklerin Anadolu’ya yerleşmesi,
 • Kralların, derebeylerin ve din adamlarının kendi siyasi güçlerini arttırmak istemesi,
 • Türkler karşısında gerileyen Bizans’ın Avrupa’dan yardım istemesi.

Haçlı seferlerinin ekonomik nedenleri nelerdir?

 • İslam Dünyası’nın zenginliği, Avrupa’nın fakirliği.
 • Avrupalıların doğudan gelen ticaret yollarına hakim olmak istemeleri.
 • Avrupa’da toprak sahibi olmayan soyluların toprak elde etmek istemeleri.
 • Avrupalıların doğunun zenginliklerine sahip olmak istemeleri.

Haçlı seferlerinin sosyal nedenleri nelerdir?

 • Merkezi krallıkların yeniden güç kazanma istekleri
 • Derebeylerin doğuda da feodal düzeni kurmak istemeleri
 • Soyluların macera arzulan ve serilerin yeni toprak ve zenginlikler elde etmek istekleri
 • Türklerin kısa sürede Anadolu’ya sahip olması (Malazgirt Savaşı)
 • Bizans’ın Türklere karşı Avrupa’dan yardım istemesi.

Haçlı seferlerinin dini nedenleri nelerdir?

 • Hristiyanların kutsal yerleri geri almak istemeleri
 • Kilise ve papalık teşkilatının halkı kış-kartması-din adamlarının etki alanlarını genişletmek istemeleri
 • Hristiyanların Kudüs’ü ziyaret edince cennete gideceklerine inanmaları
 • Kluni tarikatının çalışmaları
 • Katolik kilisesinin Ortodoks kilisesini etkisi altına almak istemesi

Arkadaşlarınla paylaşır mısın?

Haçlı seferlerinin nedenleri nelerdir? hakkındaki aklınıza takılan soruları aşağıdan öğretmen ve öğrencilere sorabilir, Haçlı seferlerinin nedenleri nelerdir? için bilgi alabilirsiniz..

Yorumlarını paylaşır mısın?

css.php