Din Kültürü

Mevlid kandili nedir? 2016 Mevlid kandili ne zaman?

Mevlid kandili nedir? 2016 Mevlid kandili ne zaman?

Mevlid kandili nedir?: Mevlid (Mevlit) doğum zamanı demektir. Mevlid gecesi, Rebiülevvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir. Peygamber efendimizin doğum günü, bütün Müslümanların bayramıdır. İnsanlığın kurtuluşu için gönderilen son ve en büyük peygamber, bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) 571 yılında Kameri aylardan Rebiülevvel ayının 12. gecesi doğmuştur. Bu mübarek geceye “Mevlid Kandili” denir.

Mevlid kandili tarihi 2016

Rebiülevvel ayının 11. günü olarak bilinen mevlid kandili, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bu yıl 11 Aralık Pazar gecesine denk gelecek. Rebiülevvel ayı ise 1 Aralık Perşembe günü başladı.

Mevlid kandilinde yapılacak ibadetler

 • Tövbe etmek: Bu mübarek gece kusur ve günahlarımızdan tövbe ve istiğfarda bulunmalıyız. En azından bir tesbih “Estağfirullah” demeliyiz. Diğer kutlu zamanlar gibi Mevlid gecesi de, özümüze dönerek gaflet içinde geçen günlerimizi sorgulama, unutarak ve bilmeyerek işlediğimiz hatalara tövbe edip bağışlanma dileme, kendimizi ve irademizi yenileme zamanıdır. Tövbe, işlediğimiz hatalardan dolayı Yüce Mevla’nın huzurunda mahcubiyet ve pişmanlık duyma, günahlara bir daha dönmemek üzere yüz çevirme, hayatımızda yeni ve tertemiz bir sayfa açmaya karar verme demektir. Tövbe, günahla kirlenen ruhumuzu yıkamanın ve yeniden dirilişin ifadesidir.
 • Kur’an-ı Kerîm okumak veya dinlemek: Böyle mübarek bir gecede yapacağımız ibadetlerin en önemlisi Kur’an-ı Kerim’i okumak, dinlemek ve anlamı üzerinde düşünmektir. Çünkü Kur’an-ı Kerîm Cenâb-ı Hakk’ın insanlığa son mesajıdır. O’nun iyi anlaşılması ve uygulanması halinde insanlık mutlu olacaktır. Ondört asırdan beri okunan Kur’an, insanı dinamizme çağıran, aklın ve gönlün şifa kaynağı, ilim ve irfan menbaıdır. O, anlaşılmak ve insanlığa rehber olmak için gönderilmiştir. Bu itibarla sadece okumayı öğrenmekle ve okumakla yetinilmeyip içeriğinin de bilinmesi, Kur’an’ın ne anlattığının kavranılması, hatta onun kendi hayatımıza da yansıtılması gerekir.
 • Namaz kılmak: Mevlid Gecesi ve gündüzündeki namazları cemaatle kılmaya son derece gayret göstermelidir. Kaza namazı bulunan kimseler, bu namazlarını kaza etmeye çalışmalıdırlar. Üzerinde namaz borcu olan kimsenin bu gecede hiç olmazsa bir günlük namaz kaza etmesi uygun olur. Böylece hem borcunu öder hem de geceyi ihya etmiş olur. Tekellüf yani zorakilik-bitkinlikten kaçınılmak sûretiyle nafile namaz da kılınmalıdır. Mevlid Gecesi namazının muayyen bir şekli yoktur. Mümkünse, kandil gecesi olması sebebiyle tesbih namazı kılınır. Secde ayetleri okunup, secdeler yapılır. Dua edilir.
 • Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimizin hayatını ve ahlakını okuyup iyice anlamak: Mevlid Gecesini idrak edip ihya ederken bir de şu hususu iyice tefekkür etmemiz gerekir. Mevlid Gecesi neden mübarek, büyük bir gece oldu? Evet neden? Çünkü Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz bu gece dünyayı şereflendirdi de ondan… O halde bu mübarek gecede Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz ile olan ilgi ve alâkamızı, münasebetimizi iyice gözden geçirmemiz gerekiyor. Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimizin sünnetin şahsi hayatımıza, iş hayatımıza ve ev hayatımıza uygulayabiliyor muyuz?

Mevlid kandilinde yapılacak diğer ibadetler

 • ALLAH Teâlâ’ya tam bir huşu içinde dua ve niyazda bulunmalıyız: Çünkü dua, rahmet kapılarının anahtarı, kulluğun ruhu ve ibadetin özüdür. Yalnızlaşan insanın sınırsız ve sonsuz kudret sahibi olan ALLAH’ın azameti karşısında aczini kabullenmesi, O’na sığınması ve O’na yakarması, ne isteyecekse O’ndan istemesidir. İnsanın yaratıcısına yaklaştığı en vasıtasız andır. Dua, sınırlı, sonlu ve aciz varlık olan insanın, sınırsız ve sonsuz kudret sahibi Rabbi ile kurduğu bir köprüdür, Mevlid-i Mutlak’ı imdada çağırmasıdır. Dua, kulluk esprisi içinde ve sıradan isteme anlamlarının ötesinde, ALLAH Teâlâ’nın Rablık ve ilahlık hakikatine en köklü bir sığınma hadisesidir.
 • Salat-ü selâm okumak: Peygamberimiz (S.A.V.)’e hiç olmazsa bir tesbih salat ü selâm okumalıyız. Can ü gönülden, “Es-salatü ve’s-selamü aleyke ya Resûlallah” demeliyiz.
 • Mevlid Gecesi gündüzünde, bizden dua bekleyen yakınlarımızın kabirleri ziyaret edilmeli: Ruhlarına Kur’an-ı Kerim okumalı, dua etmeli, onlar için de ALLAH Teâlâ’dan afv ü mağfiret dilemeli, böylelikle ruhları şad edilmelidir. Ayrıca Peygamberimiz (S.A.V.)in, ashabın, tabiinin, diğer büyüklerimizin, akrabalarımızın özellikle analarımızın, babalarımızın… Kısacası bütün Müslümanların ruhlarına Kur’an-ı Kerim okunmalıdır.
 • Mevlid Gecesi ve gündüzünde fakir fukarayı, yetim ve kimsesizleri görüp gözetmek, ihtiyaç içerisinde kıvranan din kardeşlerimizin yardımlarına koşmak, onlara imkanlar ölçüsünce tasaddukta bulunmak mutlaka yapmamız lâzım gelen bir husustur. Çünkü Cenab-ı Hak:”ALLAH Teâlâ sana ihsan ettiği gibi sen de başkalarına ihsan et.” (Kasas Sûresi: 77) buyurmaktadır. Ebu’d-Derda (R.A.)den rivayete göre Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz: “Fakirleri kollayıp gözetiniz. Çünkü siz aranızdaki fakirler sayesinde (onların duası bereketi ile) rızıklandırılıyor ve ALLAH Teâlâ’dan yardım görüyorsunuz,” (Ebû Davud, Cihad: 70, Tirmizi, Cihad: 24, Nesei, Cihad: 43, A.b.Hanbel, 5/198) buyurdu.

Mevlid kandili namazı (tesbih namazı) nasıl kılınır?

Günahların affına vesile olan tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır. Bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir. Tesbih namazında her rekatte okunan tesbih adedi 75’dir. 4 rekatte 300 tesbih okunmuş olur.

“Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym”
“Allâhü Ekber” diyerek namaza başlanır. Yukarıdaki tesbih:

 •  “Sübhâneke…”den sonra 15 kere,
 •  Zamm-ı sureden sonra 10 kere,
 •  Rükûda 10 kere,
 •  Rükûdan doğrulunca 10 kere,
 •  Secdede 10 kere,
 •  Secdeden doğrulunca 10 kere,
 •  İkinci secde de 10 kere, okunur.

*Böylece birinci rekat kılınmış olur.

İkinci rekata kalkılınca Fâtiha-i şerîfeden önce yine 15 kere, diğer yerlerde de, tarif edildiği gibi 10’ar kere okunarak 4 rek’at tamamlanır. Mevlid Kandili tesbih namazının diğer tarafları aynen diğer namazlarda olduğu gibidir. Fark sadece okunan tesbihlerdir. İkinci rekatte oturulduğunda, ” Et-tehiyyâtü “ den sonra, ” Allâhümme salli “ ve “Allâhümmebârik”, üçüncü rekat için ayağa kalkıldığında da ” Sübhâneke ” okunacaktır. Böylece mevlid kandili namazımızı kılmış oluyoruz!..

Mevlid kandili (Rebiülevvel ayı) neden önemlidir?

İslam tarihinde rebiülevvel ayının önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber rebiülevvel ayının 12’sinde Pazartesi günü dünyaya gelmiş ve bugünün önemsenmesi müslüman toplumlarda bir mevlid geleneği oluşturmuştur. İslam tarihinde bir dönüm noktası olan hicret de rebiülevvel ayında olmuştur. Safer ayının sonlarında Hz.Ebu Bekir’le Sevr mağarasına sığınan ve 1 rebiülevvel’de buradan ayrılıp Medine’ye yola çıkan Resul-i Ekrem rebiülevvel pazartesi günü Kuba’ya varmış ve Kuba Mescidini inşa etmiştir. 12 rebiülevvel’de Medine’ye hareket etmiş, Ranuna vadisinde ilk cuma namazını kıldırdıktan sonra o gün Medine’ye ulaşmıştır. Bu ayın içinde Mescid-i Nebevl’nin inşasına başlanmıştır.  Resül-i Ekrem 12 rebiülevvel Pazartesi günü vefat etmiştir. Hz. Peygamber’in doğum, hicret ve vefatının rebiülevvel ayında ve pazartesi gününde olması, rebiülevvel ayının Araplar’da bolluk ve bereket ayı sayılması ve eski medeniyetlerde pazartesi gününün ayın yaratıldığı gün kabul edilmesi, İslam’da ibadet vakitlerinin belirlenmesi bakımından ayın önemi, hilalin müslümanlar için sembolik bir anlam taşıması sebebiyle bu ay müslümanlar için oldukça önemlidir.

Arkadaşlarınla paylaşır mısın?

Mevlid kandili nedir? 2016 Mevlid kandili ne zaman? hakkındaki aklınıza takılan soruları aşağıdan öğretmen ve öğrencilere sorabilir, Mevlid kandili nedir? 2016 Mevlid kandili ne zaman? için bilgi alabilirsiniz..

Yorumlarını paylaşır mısın?

css.php